Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Zvolen 1. polrok 2021
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
Budča - potraviny 19.4.2021 1,24 2 7,70 35,1 <0,100 0,167 5,56 <0,050 <2,0 0 0 0 13 8 ÁNO
Čačín - Minerálne vody 18.5.2021 4,9 19 7,66 21,4 <0,100 <0,050 6,18 0,13 7,1 0 0 0 20 9 ÁNO
Čerín - pizzeria Kavalier 18.5.2021 4,9 20 7,68 31,3 <0,100 <0,050 5,81 0,16 8,4 0 0 0 24 13 ÁNO
Dolné Breziny - čerpacia stanica 23.2.2021 1,47 5 7,23 18,1 <0,100 <0,050 7,28 <0,050 <2,0 0 0 0 172 4 ÁNO
Horné Breziny - Obecný úrad 23.2.2021 0,65 <2 7,23 21,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
Kováčová - LD Detvan 19.4.2021 0,59 <2 7,83 35,3 <0,100 0,140 5,51 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Kováčová - potraviny COOP Jednota 22.2.2021 0,56 <2 7,96 35,3 <0,100 0,105 5,95 <0,050 <2,0 0 0 0 0 5 ÁNO
Kráľová - Lunterov ranč 28.6.2021 <0,50 3,0 7,27 22,1 <0,100 0,100 7,45 0,10 12,9 0 0 0 10 1 ÁNO
Lieskovec - Materská škola 18.5.2021 3,9 19 7,63 29,8 <0,100 <0,050 4,77 0,13 5,6 0 0 0 45 34 ÁNO
Lieskovec - potraviny 11.1.2021 3,32 15 8,03 34,5 <0,100 0,120 8,99 0,068 3,3 0 0 0 7 5 ÁNO
Podzámčok - Obecný úrad 8.2.2021 0,65 <2 7,46 22,0 <0,100 <0,050 4,06 <0,050 <2,0 0 0 0 15 1 ÁNO
Sielnica - potraviny COOP 19.4.2021 0,8 2 7,53 35,2 <0,100 0,195 5,65 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Sliač - Koláčikáreň 14.6.2021 0,53 <2,0 7,99 35,3 0,114 <0,050 5,88 <0,050 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
Sliač - LD Palace 19.4.2021 0,5 2 7,92 35,3 <0,100 <0,050 5,75 <0,050 4,0 0 0 0 9 12 ÁNO
Sliač - potraviny COOP 19.4.2021 0,66 <2 7,84 35,3 <0,100 0,157 5,11 <0,050 <2,0 0 0 0 4 8 ÁNO
Sliač - potraviny COOP 22.2.2021 0,53 <2 7,77 35,7 <0,100 0,178 5,85 <0,050 <2,0 0 0 0 3 5 ÁNO
Tŕnie - Obecný úrad 19.4.2021 0,51 <2 7,64 35,4 <0,100 <0,050 5,56 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Turová - Obecný úrad 23.2.2021 0,81 <2 7,60 36,0 <0,100 <0,050 5,72 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Turová - potraviny 19.4.2021 <0,5 <2 7,75 35,3 <0,100 <0,050 5,61 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Zolná - výtokový stojan na cintoríne 14.6.2021 0,57 2,3 7,96 21,5 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Zvolen - Lieskovská cesta ,TPD 13.4.2021 2,38 11 7,36 28,6 <0,100 <0,050 5,91 0,093 4,2 0 0 0 5 6 ÁNO
Zvolen ( Sekier ) - Materská škola 28.6.2021 0,52 <2,0 7,30 21,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Zvolen ( Sekier ) - potraviny 22.2.2021 0,67 <2 7,42 21,5 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 6 ÁNO
Zvolen - StVPS, Z 06 11.1.2021 3,21 14 7,67 39,3 <0,100 <0,050 8,33 0,10 3,3 0 0 0 4 6 ÁNO
Zvolen - ŽOS 22.2.2021 2,61 13 7,56 31,7 <0,100 <0,050 9,21 0,083 2,6 0 0 0 8 5 ÁNO
Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP 22.2.2021 1,31 8 7,66 20,3 <0,100 <0,050 <4,00 0,18 8,4 0 0 0 20 6 ÁNO
Zvolen (Podborová) - potraviny 22.2.2021 0,94 5 7,93 35,6 <0,100 <0,050 5,99 0,061 2,5 0 0 0 2 2 ÁNO
Zvolen (Podborová) - reštaurácia Preskoč 13.4.2021 0,53 <2 7,85 35,7 <0,100 0,168 5,90 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Zvolen (Sarvaška) - Materská škola 13.4.2021 0,72 3 7,69 35,5 <0,100 <0,050 6,05 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
Zvolen (Západ) - BILLA 23.2.2021 0,61 2 7,73 36,0 <0,100 <0,050 5,92 <0,050 2,2 0 0 0 2 3 ÁNO
Zvolen (Západ) - 9. Základná škola 13.4.2021 0,72 3 7,96 35,7 <0,100 <0,050 5,65 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
Zvolen (Zlatý potok) - Zvolenské potraviny  11.1.2021 <0,5 <2 8,10 34,4 <0,100 <0,050 6,24 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Železná Breznica - Obecný úrad 23.2.2021 1,8 10 7,22 12,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,10 3,3 0 0 0 11 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor