Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žarnovica II. polrok 2020
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
20.7.2020 Banská Hodruša  - č.696 0,89 6 6,86 26,5 <0,10 <0,020 4,44 <0,05 46,9 0 0 0 46 2 ÁNO
23.11.2020 Banská Hodruša - č.672 (Cimra) 2,8 9 7,32 23,3 <0,10 <0,020 4,02 0,18 39,7 0 0 0 48 23 ÁNO
20.7.2020 Brehy - Obecný úrad <0,5 <2 7,62 33,6 <0,10 <0,020 4,16 0,06 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
30.11.2020 Bzenica - Obecný úrad <0,5 <2 7,37 29,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
5.10.2020 Bzenica/Bukovina  - č.237 <0,5 <2 7,22 28,6 <0,10 <0,020 4,06 <0,05 12,1 0 0 0 22 12 ÁNO
2.11.2020 Bzenica/Bukovina- súkromné potraviny /Potraviny COOP / 0,53 <2 7,38 28,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 19,6 0 0 0 0 0 ÁNO
10.8.2020 Hodruša Hámre - Espresso /Cukráreň / <0,5 <2 7,26 38,9 <0,10 <0,020 7,15 0,06 <10,0 0 0 0 51 14 ÁNO
16.11.2020 Hrabičov - Obecný úrad 0,66 <2 6,93 11,4 <0,10 <0,020 5,65 0,06 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
13.7.2020 Hrabičov - potraviny Jednota COOP <0,5 <2 6,61 12,1 <0,10 <0,020 4,87 <0,05 <10,0 0 0 0 15 13 ÁNO
13.7.2020 Hronský Beňadik - Obecný úrad <0,5 <2 6,79 46,7 <0,10 <0,020 14,1 <0,05 16,7 0 0 0 3 2 ÁNO
5.10.2020 Hronský Beňadik - p. Ždánsky, č.d.134 <0,5 <2 7,12 47,2 <0,10 <0,020 14,0 <0,05 14,2 0 0 0 3 3 ÁNO
24.8.2020 Kľak-potraviny COOP Jednota 0,51 <2 7,47 8,0 <0,10 <0,020 8,42 0,08 <10,0 0 0 0 3 1 ÁNO
5.10.2020 Malá Lehota - č.380, p. Slepčan 2,9 15 7,88 34,9 <0,10 <0,020 11,9 0,13 33,4 0 0 0 2 4 ÁNO
31.8.2020 Malá Lehota / Debnárov štál - č.d.254 <0,5 <2 7,90 39,8 <0,10 <0,020 15,9 <0,05 22,3 0 0 0 159 43 ÁNO
24.8.2020 Malá Lehota - ObÚ <0,5 <2 8,00 38,7 <0,10 <0,020 14,4 0,06 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
20.7.2020 Malá Lehota - potraviny COOP <0,5 3 7,37 33,5 <0,10 <0,020 11,8 0,07 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
16.11.2020 Malá Lehota/Debnárov štál  - č.221 0,5 4 7,46 33,0 <0,10 <0,020 13,1 0,05 20,9 0 0 0 1 5 ÁNO
16.11.2020 Nová Baňa / Bukovina-potraviny COOP 1,2 5 7,10 11,1 <0,10 <0,020 7,94 0,07 19,3 0 0 0 2 7 ÁNO
2.11.2020 Nová Baňa - cukráreň 0,72 <2 7,82 31,0 <0,10 <0,020 8,02 <0,05 <10,0 0 0 0 3 2 ÁNO
17.8.2020 Nová Baňa - ČS Slovnaft 0,79 2 7,36 37,1 <0,10 <0,020 6,67 0,07 <10,0 0 0 0 14 6 ÁNO
7.12.2020 Nová Baňa - Izomat 0,68 <2 7,64 31,1 <0,10 <0,020 7,37 0,05 17,2 0 0 0 13 11 ÁNO
24.8.2020 Nová Baňa - Poľnohospodárske družstvo Boroš, mliečnica 0,78 <2 7,91 36,8 <0,10 <0,020 7,64 0,07 20,1 0 0 0 17 11 ÁNO
23.11.2020 Nová Baňa - potraviny, sídlisko pod Sekvojou <0,5 <2 7,71 44,8 <0,10 <0,020 8,28 <0,05 15,8 0 0 0 3 2 ÁNO
16.11.2020 Nová Baňa / Stará Huta  - č.II.54 0,65 <2 7,44 12,4 <0,10 <0,020 5,64 <0,05 12,9 0 0 0 0 1 ÁNO
24.8.2020 Nová Baňa / Stará Huta - č.d. II.15 2,2 13 7,80 12,3 <0,10 <0,020 5,10 0,17 15,8 0 0 0 68 28 ÁNO
13.7.2020 Nová Baňa-pekáreň <0,5 <2 7,39 44,9 <0,10 <0,020 7,71 <0,05 <10,0 0 0 0 3 4 ÁNO
19.10.2020 Orovnica dolná - rod. dom č.213 <0,5 <2 7,34 38,1 <0,10 <0,020 13,5 <0,05 <10,0 0 0 0 4 2 ÁNO
17.8.2020 Orovnica dolná - Školiace stredisko Mapro <0,5 <2 7,14 36,5 <0,10 <0,020 16,2 <0,05 <10,0 0 0 0 12 10 ÁNO
17.8.2020 Orovnica horná - Obecný úrad 0,78 <2 7,26 29,8 <0,10 <0,020 10,2 0,11 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
16.11.2020 Orovnica horná - potraviny COOP 2,9 10 7,86 12,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 30,2 0 0 0 0 0 ÁNO
13.7.2020 Ostrý Grúň - potraviny COOP <0,5 <2 6,70 7,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10,0 0 0 0 6 2 ÁNO
19.10.2020 Píla - Obecný úrad <0,5 <2 7,34 65,0 <0,10 <0,020 5,04 <0,05 <10,0 0 0 0 38 10 ÁNO
24.8.2020 Píla - Potraviny COOP <0,5 <2 7,81 70,9 <0,10 <0,020 5,78 0,06 18,5 0 0 0 17 10 ÁNO
7.12.2020 Tekovská Breznica - č.527, Cros plus Cukrárenská výroba 0,76 <2 7,69 31,5 <0,10 <0,020 16,6 <0,05 <10,0 0 0 0 3 3 ÁNO
2.11.2020 Tekovská Breznica - ObÚ 0,98 4 7,68 32,6 <0,10 <0,020 18,4 <0,05 <10,0 0 0 0 5 7 ÁNO
23.11.2020 Veľká Lehota  / Vígľaš - rod. dom č.495 0,76 2 6,98 10,1 <0,10 <0,020 12,8 <0,05 16,9 0 0 0 114 29 ÁNO
21.9.2020 Veľká Lehota - lekáreň 0,59 <2 7,33 10,2 <0,10 <0,020 6,48 <0,05 <10,0 0 0 0 2 1 ÁNO
10.8.2020 Veľká Lehota - Pohostinstvo 0,72 <2 6,69 9,4 <0,10 <0,020 7,98 0,09 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
19.10.2020 Veľká Lehota - Pošta 4,3 17 6,78 10,9 <0,10 <0,020 7,46 0,18 43,5 0 0 0 12 5 ÁNO
14.9.2020 Veľká Lehota / Vígľaš - č.559    1 3 7,36 9,5 <0,10 <0,020 9,88 <0,05 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
7.12.2020 Žarnovica - MŠ (kuchyňa) <0,5 <2 7,49 37,5 <0,10 <0,020 7,82 0,05 48,8 0 0 0 3 3 ÁNO
17.8.2020 Žarnovica - Potraviny Koky 0,74 <2 7,16 36,6 <0,10 <0,020 7,52 0,06 <10,0 0 0 0 21 20 ÁNO
21.9.2020 Žarnovická Huta - Pohostinstvo u Dudky <0,5 <2 7,87 35,0 <0,10 <0,020 7,32 0,05 <10,0 0 0 0 10 9 ÁNO
28.9.2020 ŽSV/Hodruša - Hámre - Materská škola <0,5 <2 7,86 36,2 <0,10 <0,020 8,11 <0,05 <10,0 0 0 0 56 39 ÁNO
23.11.2020 ŽSV/Žarnovica - Základná škola 0,57 2 7,56 37,4 <0,10 <0,020 7,76 0,06 18,5 0 0 0 15 8 ÁNO
19.10.2020 Župkov  - Základná škola 1,1 5 6,92 10,9 <0,10 <0,020 4,02 0,09 17,6 0 0 0 53 34 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor