Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Krupina 1. polrok 2021
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
Babiná - Obecný úrad, č. d. 97 25.1.2021 <0,5 <2 7,41 20,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Babiná - potraviny 28.6.2021 <0,50 <2,0 7,20 20,5 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 4 ÁNO
Bzovík - potraviny COOP 28.6.2021 <0,50 <2,0 7,51 19,1 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Bzovská Lehôtka - potraviny Môj obchod 8.2.2021 1,11 4 7,69 19,3 <0,100 <0,050 6,39 <0,050 <2,0 0 0 0 6 5 ÁNO
Cerovo - potraviny 8.2.2021 2,9 14 7,59 18,7 <0,100 <0,050 <4,00 0,17 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Čekovce - Obecný úrad 26.4.2021 0,64 <2 7,21 23,9 <0,100 <0,050 4,13 <0,050 <2,0 0 0 0 3 3 ÁNO
Dobrá Niva - potraviny 28.6.2021 <0,50 <2,0 7,20 26,8 <0,100 <0,050 4,85 <0,050 <2,0 0 0 0 6 14 ÁNO
Dolný Badín - Obecný úrad 8.2.2021 4,98 20 7,22 27,6 <0,100 <0,050 9,30 0,20 <2,0 0 0 0 75 31 ÁNO
Dudince - penzión U Mlynárky 25.5.2021 <0,50 <2 7,35 62,4 <0,100 0,078 23,7 <0,050 2,3 0 0 0 12 0 ÁNO
Dudince - potraviny COOP 22.3.2021 <0,5 <2 7,52 62,9 <0,100 <0,020 27,6 <0,050 <2,0 0 0 0 7 8 ÁNO
Dvorníky - potraviny č. 8 25.5.2021 <0,50 <2 6,96 62,3 <0,100 0,058 25,1 <0,050 <2,0 0 0 0 11 11 ÁNO
Hontianske Moravce - potraviny 25.5.2021 <0,50 <2 7,06 62,6 <0,100 <0,050 25,1 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Hontianske Tesáre - Materská škola č. 148 25.5.2021 0,56 <2 7,71 62,4 <0,100 <0,050 25,5 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Hontianske Tesáre - potraviny 22.3.2021 0,55 <2 6,87 60,9 <0,100 <0,020 28,4 <0,050 2,6 0 0 0 2 1 ÁNO
Horný Badín - Obecný úrad 8.2.2021 0,6 <2 7,47 31,0 <0,100 <0,050 9,59 <0,050 <2,0 0 0 0 15 0 ÁNO
Krupina - Mestská nemocnica 28.6.2021 <0,50 <2,0 7,34 19,4 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
Krupina - Mestský úrad 25.5.2021 0,55 <2 7,10 18,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Krupina - StVPS, prevádzka 23.2.2021 0,69 <2 7,21 20,1 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 49 34 ÁNO
Ladzany - Obecný úrad 25.1.2021 0,62 <2 7,27 30,9 <0,100 <0,050 4,29 0,058 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Ladzany - potraviny č. 115 25.5.2021 <0,50 <2 7,33 30,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Litava - potraviny č. 292 26.4.2021 1,23 4 7,21 19,2 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
Pliešovce - Obecný úrad 8.2.2021 0,88 3 7,66 19,2 <0,100 <0,050 6,33 <0,050 <2,0 0 0 0 21 3 ÁNO
Pliešovce - potraviny 28.6.2021 0,60 <2,0 7,40 19,4 <0,100 <0,050 6,15 0,080 <2,0 0 0 0 0 14 ÁNO
Pliešovce - predajňa DISKONT 26.4.2021 1,42 5 7,38 19,7 <0,100 <0,050 6,02 0,15 3,4 0 0 0 13 7 ÁNO
Sása - potraviny COOP 28.6.2021 0,60 <2,0 7,62 19,6 <0,100 <0,050 6,14 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Sebechleby - Obecný úrad 25.5.2021 <0,50 <2 7,34 42,8 <0,100 <0,050 29,4 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Sebechleby - potraviny COOP 25.1.2021 <0,5 <2 6,85 43,2 <0,100 <0,050 28,6 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Senohrad - Bar u starého lišiaka 28.6.2021 <0,50 <2,0 7,40 16,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Senohrad - obchod 26.4.2021 0,63 <2 7,24 16,5 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
Súdovce - Obecný úrad 25.5.2021 0,65 <2 6,99 62,5 <0,100 <0,050 25,4 0,054 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Šipice - výtokový stojan na cintoríne 25.5.2021 <0,50 <2 6,91 30,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Terany - Obecný úrad č. 116 25.5.2021 <0,50 <2 7,17 62,3 <0,100 <0,050 23,4 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor