Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Detva II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
09.12.2019 Detva - historická časť, pohostinstvo 0,84 6 7,97 8,0 <0,10 <0,05 <4,00 0,27 6,3 0 0 0 2 2 ÁNO
09.12.2019 Detva ( Piešť ) - OÚSS 0,69 <2 7,63 7,6 <0,10 <0,05 4,96 <0,05 <2,0 0 0 0 13 1 ÁNO
09.12.2019 Detva - pizzeria Tália 0,71 3 7,92 7,9 <0,10 <0,05 <4,00 0,09 2,4 0 0 0 3 2 ÁNO
18.11.2019 Detva - potraviny COOP, Bernolákova ul. <0,5 <2 7,83 14,5 <0,10 <0,05 <4,00 0,10 3,1 0 0 0 1 0 ÁNO
09.12.2019 Hriňová - obchodný dom 0,69 4 7,97 8,0 <0,10 <0,05 <4,00 0,07 2,5 0 0 0 0 1 ÁNO
09.12.2019 Kriváň - Motorest u Gáboríkov 0,7 4 8,16 8,2 <0,10 <0,05 <4,00 0,11 2,2 0 0 0 2 0 ÁNO
16.09.2019 Očová - KONZOR, výroba parených výrobkov 0,65 <2 7,92 20,5 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 4 6 ÁNO
09.12.2019 Očová - Základná škola  <0,5 <2 7,89 7,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
09.12.2019 Podkriváň - Obecný úrad <0,5 3 8,08 8,1 <0,10 <0,05 <4,00 0,08 3,2 0 0 0 1 0 ÁNO
09.12.2019 Zvolenská Slatina - bryndziareň <0,5 3 7,92 7,9 <0,10 <0,05 <4,00 0,08 3,6 0 0 0 15 1 ÁNO
19.08.2019 Zvolenská Slatina - Základná škola 0,63 4 8,33 16,0 <0,10 <0,05 <4,00 0,11 4,4 0 0 0 36 3 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor