Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Zvolen 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
11.4.2022 Budča - Obecný úrad 0,66 3,8 7,95 35,7 <0,100 <0,020 6,35 0,077 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
8.3.2022 Budča - potraviny <0,50 <2,0 7,84 36,6 <0,100 0,138 6,11 <0,050 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
6.6.2022 Čačín - Minerálne vody 1,1 5,2 7,84 27,4 <0,100 <0,050 <4,00 0,085 2,9 0 0 0 1 1 ÁNO
6.6.2022 Čerín - Obecný úrad 1,5 6,7 7,75 27,6 <0,100 <0,050 6,35 0,065 4,7 0 0 0 3 3 ÁNO
31.5.2022 Dolné Breziny - čerpacia stanica <0,50 <2,0 7,14 18,1 0,155 <0,050 9,40 <0,050 <2,0 0 0 0 126 0 ÁNO
31.5.2022 Horné Breziny - Gurmán <0,50 <2,0 7,41 21,3 0,167 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2022 Kováčová - LD Detvan 0,66 <2,0 7,90 36,1 <0,100 0,052 6,01 0,053 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
14.2.2022 Kováčová - potraviny COOP Jednota <0,50 <2,0 7,84 36,3 <0,100 0,096 7,83 <0,050 <2,0 0 0 0 2 6 ÁNO
31.5.2022 Kráľová - Lunterov ranč 0,62 3,4 7,30 24,1 <0,100 <0,050 9,57 0,10 9,7 0 0 0 2 2 ÁNO
28.2.2022 Kráľová - rod. dom č.46 0,69 3,7 7,54 25,5 <0,100 <0,020 7,88 0,13 10,2 0 0 0 4 0 ÁNO
21.3.2022 Lieskovec - Materská škola 1,5 6,9 7,54 29,6 <0,100 <0,020 7,63 0,060 2,5 0 0 0 2 7 ÁNO
28.6.2022 Lieskovec - potraviny 1,1 4,7 7,88 29,7 <0,100 <0,020 6,08 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
17.5.2022 Lukové - čerpacia stanica 2,3 10,1 7,85 26,5 <0,100 <0,020 5,83 0,066 3,3 0 0 0 32 2 ÁNO
31.5.2022 Podzámčok - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,37 21,3 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
7.2.2022 Sebedín - DSS Bukovec   2,4 9,5 7,73 28,2 <0,100 <0,020 7,25 0,081 3,7 0 0 0 3 0 ÁNO
31.5.2022 Sebedín - Obecný úrad 1,6 6,6 7,92 26,9 <0,100 <0,050 6,34 0,061 2,4 0 0 0 0 2 ÁNO
21.6.2022 Sielnica - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,63 34,8 <0,100 <0,050 6,58 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
21.6.2022 Sliač - LD Palace <0,50 <2,0 7,91 34,6 <0,100 <0,050 6,82 <0,050 <2,0 0 0 0 4 9 ÁNO
21.6.2022 Sliač - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,67 34,7 <0,100 <0,050 6,66 <0,050 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
11.4.2022 Tŕnie - Obecný úrad 0,62 2,2 7,87 35,8 0,116 <0,020 5,93 0,090 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
8.3.2022 Turová - Materská škola 0,51 <2,0 7,73 36,7 <0,100 0,059 6,08 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
11.4.2022 Turová - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,74 36,2 0,187 <0,020 5,97 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
6.6.2022 Zolná - výtokový stojan na cintoríne <0,50 <2,0 8,03 21,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
11.1.2022 Zvolen - ČOV 0,51 <2,0 7,49 25,7 <0,100 <0,020 5,09 <0,050 <2,0 0 0 0 20 13 ÁNO
14.2.2022 Zvolen - Lieskovská cesta ,TPD 1,2 5,2 7,61 29,9 <0,100 <0,020 9,51 0,098 2,8 0 0 0 9 11 ÁNO
21.6.2022 Zvolen ( Sekier ) - Materská škola <0,50 <2,0 7,03 21,3 <0,100 <0,050 4,47 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
21.6.2022 Zvolen - StVPS, Z 06 0,85 3,1 7,40 26,8 <0,100 <0,050 5,74 <0,050 <2,0 0 0 0 3 9 ÁNO
21.6.2022 Zvolen - ŽOS 0,79 3,1 7,49 29,0 <0,100 <0,050 6,55 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
21.6.2022 Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP 0,64 <2,0 7,11 21,4 <0,100 <0,050 4,48 <0,050 <2,0 0 0 0 1 7 ÁNO
14.2.2022 Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP 0,51 <2,0 7,62 20,1 <0,100 <0,020 <4,00 0,067 <2,0 0 0 0 0 17 ÁNO
11.4.2022 Zvolen (Podborová) - potraviny 0,66 2,9 7,87 36,1 <0,100 0,020 6,12 0,076 <2,0 0 0 0 0 4 ÁNO
14.2.2022 Zvolen (Podborová) - reštaurácia Preskoč <0,50 <2,0 7,92 36,6 <0,100 0,056 7,88 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
11.4.2022 Zvolen (Sarvaška) - Materská škola 0,53 3,1 7,93 36,1 <0,100 0,053 6,08 0,051 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
11.4.2022 Zvolen (Západ) - 9. Základná škola <0,50 <2,0 7,84 35,9 <0,100 0,055 6,04 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
21.6.2022 Zvolen (Zlatý potok) - Zvolenské potraviny  <0,50 <2,0 7,65 34,6 <0,100 0,079 6,63 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
8.3.2022 Železná Breznica - Obecný úrad 1,6 7,1 7,69 13,3 <0,100 <0,020 <4,00 0,093 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor