Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žiar nad Hronom 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
1.3.2022 Bartošova Lehôtka - Materská škola <0,50 <2,0 7,80 16,0 <0,10 <0,020 4,55 0,08 <10,0 0 0 0 2 5 ÁNO
31.1.2022 Ihráč dolný - ObÚ / CHmeliec/ 4,9 19,1 6,94 11,0 <0,10 <0,020 4,17 0,19 35,3 0 0 0 2 1 ÁNO
31.1.2022 Ihráč horný -č.171 /Prieboj/ <0,50 3,6 7,36 8,0 <0,10 <0,020 4,57 <0,05 14,4 0 0 0 15 6 ÁNO
14.2.2022 Jastrabá - Základná škola 5,0 19,6 6,93 12,0 <0,10 <0,020 6,21 0,19 35,7 0 0 0 59 33 ÁNO
31.1.2022 Kopernica-MŠ 1,2 3,3 6,92 10,7 <0,10 <0,020 4,56 0,07 19,1 0 0 0 2 1 ÁNO
31.1.2022 Kremnica - I. ZŠ, ul. Križkova <0,50 <2,0 7,45 8,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10,7 0 0 0 2 1 ÁNO
18.1.2022 Kremnica - prevádzka StVPS 0,87 <2,0 7,69 15,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 17,2 0 0 0 4 1 ÁNO
10.1.2022 Kremnica-ELBA 1,6 6,1 7,02 8,2 <0,10 <0,020 6,75 0,19 15,0 0 0 0 11 11 ÁNO
31.1.2022 Kremnické Bane - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,54 15,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 16,9 0 0 0 3 1 ÁNO
18.1.2022 Nevoľné - Pošta <0,50 <2,0 7,62 7,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10,0 0 0 0 23 12 ÁNO
10.1.2022 TKŽ/Horná Ves - Obecný úrad <0,50 <2,0 8,10 15,8 <0,10 <0,020 4,07 0,11 17,6 0 0 0 4 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor