INFORMÁCIE K ODPOČTOM VODOMEROV

StVPS a.s. zabezpečuje realizáciu odpočtov svojimi zamestnancami v pracovných dňoch a v pracovnom čase určenom v spoločnosti. Pre odberateľov, ktorým tieto termíny nevyhovujú z rôznych dôvodov, napr. majú vodomer v uzamknutej nehnuteľnosti alebo ich zaťažuje potreba sprístupnenia vodomeru k odpočtu odčítačovi v pracovnom čase, ponúkame možnosť nahlásenia stavu vodomeru pomocou Interaktívnej SMS alebo cez online formulár, ktorý umožňuje odberateľovi vykonať odpočet v jemu vyhovujúcom čase.

MOŽNOSTI ODPOČTOV VODOMEROV
FORMOU SAMOODPOČTU:

iphoneOdpocet

INTERAKTÍVNA SMS
Viola Vám s tým rada pomôže

iphoneOdpocetForm

ONLINE FORMULÁR
k zaevidovaniu stavu samoodpočtu

MOŽNOSŤ ODPOČTOV VODOMEROV FORMOU SAMOODPOČTU CEZ INTERAKTÍVNU SMS

KOMU JE SMS SAMOODPOČET URČENÝ
Možnosť zasielania stavu vodomeru formou interaktívnej SMS môžu využiť všetci odberatelia, avšak odporúčame ju hlavne odberateľom, ktorí majú vodomer umiestnený v uzatvorených priestoroch (v dome, garáži …..) prípadne na svojom uzamknutom pozemku, kde nie je zabezpečený voľný prístup odčítača k vodomeru.

ČO JE INTERAKTÍVNA SMS
Je to SMS obsahujúca web link, ktorým bude odberateľ presmerovaný na interaktívny web za účelom odfotenia a odoslania foto vodomeru s odoslaním stavu vodomeru pre dodávateľa (StVPS, a.s.).

ČO K TOMU POTREBUJETE
K využitiu tejto možnosti odberateľ potrebuje mať internet v mobile a aktivovaný prenos dát v telefóne. Pre odoslanie foto a stavu vodomeru aplikácia využíva prenos dát cez internet, preto odoslanie samoodpočtu nie je zvlášť spoplatnené.

AKO TO PREBIEHA
Odberateľovi, ktorý si aktivuje zasielanie interaktívnej SMS bude od nasledujúceho odpočtového cyklu odosielaná interaktívna SMS so žiadosťou na realizáciu samooodpočtu formou odfotenia vodomeru a potvrdenia odčítaného stavu vodomeru. Odberateľ stav odfotí a odošle do dátumu, ktorý je uvedený v SMS. Foto vodomeru a odčítaný stav budú podkladom pre vystavenie faktúry.

ViolaIcon160

Ak Vás možnosť zasielania samoodpočtu pomocou interaktívnej SMS zaujala a máte záujem o pravidelné nahlasovanie stavu vodomeru za Vaše odberné miesta v zaužívaných fakturačných cykloch prostredníctvom interaktívnej SMS pre samooodpočet, pokračujte prosím s aktiváciu zasielania SMS pre nahlásenie stavu priamo so mnou Violou. Prevediem Vás vyplnením formulára k aktivácii zasielania SMS na základe ktorej dôjde k aktualizácii údajov v zákazníckom informačnom systéme.

MOŽNOSŤ ODPOČTOV VODOMEROV CEZ ONLINE FORMULÁR

KOMU JE FORMULÁR URČENÝ
Možnosť zasielania stavu vodomeru cez online formulár môžu využiť všetci odberatelia, avšak len v mesiaci, kedy je odberné miesto v aktuálnom fakturačnom cykle, alebo v mimoriadnom odpočte. Fakturačný cyklus pre vašu lokalitu nájdete v HARMONOGRAME ODPOČTOV.
Odporúčame ju hlavne odberateľom, ktorí majú vodomer umiestnený v uzatvorených priestoroch (v dome, garáži …..) prípadne na svojom uzamknutom pozemku, kde nie je zabezpečený voľný prístup odčítača k vodomeru.

ČO K TOMU POTREBUJETE
K využitiu tejto možnosti odberateľ potrebuje mať evidenčné číslo odberného miesta a internetové pripojenie. Pre odoslanie stavu vodomeru aplikácia využíva prenos dát cez internet, preto odoslanie samoodpočtu nie je zvlášť spoplatnené.

AKO TO PREBIEHA
Odberateľ zadá do poľa evidenčné číslo odberného miesta, ktoré nájde na svojej faktúre.

Následne tlačítkom „OVERIŤ“ overí, či sa dané číslo zhoduje s priradenými informáciami, ako obec, ulica, číslo domu, príp. číslo vodomeru. Ak sú zobrazené údaje správne, vyplní polia určené pre aktuálny stav vodomeru a hodnotu odošle tlačítkom „ODOSLAŤ“.

E-mail

Zaslaním stavu
alebo foto vodomeru
e-mailom na adresu

Textová SMS

Zaslaním textovej SMS
(bez foto vodomeru)
na tel. číslo:

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo SMS je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru.

Call Centrum

Telefonicky na číslo call centra
v čase od 7:30 do 15:00 hod.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hod. dodávateľ doporučuje stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE formulára a oznámenie zaslať formou SMS alebo e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.

Za ústretovosť a pochopenie ďakujeme

Harmonogram odpočtov pre rodinné domy podľa lokality:
Banská Bystrica, Lučenec, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Brezno.