INFORMÁCIA PRE ZÁKAZNÍKOV

K ODPOČTOM VODOMEROV A ZMENE CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 21. JÚNA 2024

Na základe rozhodnutia 0020/2024/V s účinnosťou od 21. 06. 2024 došlo k zmene ceny vodného a stočného.
Bližšie informácie o cenách:

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru boli/budú odberateľom, ktorí majú v našej spoločnosti evidované telefónne číslo, zaslané interaktívne SMS-ky pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Žiadame odberateľov, ktorým bola doručená interaktívna SMS aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.

Viac o interaktívnej SMS:

Odberatelia, ktorí neobdržia interaktívnu SMS, alebo aplikáciu interaktívnej SMS nemôžu využiť , môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov:

Vyplnením online formulára:

E-mailom

Zaslaním stavu
alebo foto vodomeru
e-mailom na adresu

Textovou SMS

Zaslaním textovej SMS
(bez foto vodomeru)
na tel. číslo:

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo SMS je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru.

Cez Call Centrum

Telefonicky na číslo call centra
v čase od 7:30 do 15:00 hod.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hod. dodávateľ doporučuje stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE formulára a oznámenie zaslať formou SMS alebo e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.

Za ústretovosť a pochopenie ďakujeme