22. MAREC - SVETOVÝ DEŇ VODY

Mottom tohtoročného Svetového dňa vody je

Voda pre mier

(Water for Peace).

22.  marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov. Koordinovaný je organizáciou UN – WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete.

Cieľom je zamerať pozornosť na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta

BEZPLATNÁ ANALÝZA PITNEJ VODY

Pri príležitosti Svetového dňa vody ponúka Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. aj tento rok pre verejnosť bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov.

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov budeme realizovať v akreditovaných laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde môžu záujemcovia o túto službu 21. marca 2024 od 9:00 do 14:00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe (0,5 l) vzorku vody z individuálnych zdrojov (studní).

Pre záujemcov o komplexný rozbor vody z individuálnych zdrojov ponúkame v týždni od 18. do 22. marca 2024 zľavu 10% z celkovej ceny.

Pre školy sme pripravili ponuku exkurzií do vybraných prevádzok StVPS a.s. s odborným výkladom k procesu dodávky pitnej vody a odkanalizovania. Na základné školy v regióne posielame tiež sadu pracovných listov Tajomstvo vody, kde učitelia nájdu témy týkajúce sa osobnej zodpovednosti pri hospodárení s vodou.

Analýza na dusičnany sa bude realizovať v laboratóriách pitných vôd, a to v Banskej Bystrici, Prievidzi  a v Lučenci (adresa laboratória).

Dňa 21. marca 2024 je potrebné priniesť v čistej plastovej nádobe (0,5 l) vzorku vody. Vzorku vody odoberať po odpustení vody (min. 5 minút).

V prípade záujmu kontaktujte zodpovedné osoby v laboratóriách pitných vôd, ktoré sú najbližšie k Vášmu bydlisku:

Kontaktné osoby:

Laboratórium PV
Banská Bystrica
Ing. Azzamová Eva
048/4327 771
eva.azzamova@stvps.sk

Laboratórium PV
Lučenec
Ing. Slávka Čechanová
048/4327 565
slavka.cechanova@stvps.sk

Laboratórium PV
Prievidza
Ing. Šramková Darina
048/4327 313
darina.sramkova@stvps.sk

V prípade záujmu o komplexný rozbor vody z individuálnych zdrojov, kde ponúkame v týždni od 18. do 22. marca 2024 zľavu 10% z celkovej ceny, kontaktujte laboratórium podľa regionálnej príslušnosti na vyššie uvedené telefónne čísla.

Tu je ešte niekoľko tipov spracovaných podľa https://www.worldwaterday.org/learn, ako môže každý z nás, aj ten najľahostajnejší a najlenivejší, prispieť k zvráteniu degradácie vodných zdrojov:

  • Opravte kvapkajúce kohútiky, netesné vodovodné potrubie, vyprázdnite plné septiky.
  • Prestaňte znečisťovať. Nevylievajte potravinový odpad, oleje, lieky a chemikálie do toalety alebo kanalizácie.
  • Nevyhadzujte zbytočne potraviny. Odhaduje sa, že 1/3 všetkých potravín vyrobených na celom svete sa  vyhodí do odpadu. Zníženie plytvania potravinami znižuje dopyt na výrobu v poľnohospodárstve, ktoré je jedným z najväčších spotrebiteľov vody. Znížte teda plytvanie potravinami a šetrite vodou.
  • Nakupujte udržateľne. Na výrobu džínsov sa spotrebuje 10 000 litrov vody, čo sa rovná tomu, čo človek vypije za 10 rokov.
  • Zúčastnite sa čistenia miestnych riek, jazier, mokradí alebo len vyčistite okolie potoka vo vašej blízkosti.
  • Chráňte prírodu. Zasaďte strom alebo vytvorte dažďovú záhradu – použite prírodné riešenia na zníženie rizika záplav a uskladnenie vody.
  • Informujte sa. Zistite, odkiaľ pochádza vaša voda, navštívte čistiareň odpadových vôd, aby ste videli zložitý proces čistenia vôd.

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy ponúkame v týždni
od 18. do 22. marca 2024 exkurzie do vybraných prevádzok StVPS a.s.

 

Zoznam prevádzok na exkurzie pre verejnosť a školy pri príležitosti svetového dňa vody:

čistiareň odpadových vôd (ČOV) Rakytovce, Banská Bystrica
ČOV Brezno
vodný zdroj Čierno
ČOV Zvolen
ČOV Krupina
ČOV Detva
ČOV Hriňová
ČOV Žiar nad Hronom
ČOV Nová Baňa
ČOV Banská Štiavnica
ČOV Prievidza
úpravňa vody Klenovec
ČOV Hnúšťa
ČOV Tisovec
ČOV Rimavská Sobota
ČOV Lučenec
ČOV Fiľakovo
ČOV Poltár
ČOV Veľký Krtíš

Tu je potrebné sa vopred nahlásiť na e-mail:
komunikacia@stvps.sk

INFORMAČNÝ PLAGÁT K  SVETOVÉMU DŇU VODY: