Oznam - realizácia prípojok

Dovoľujeme si vás informovať, že v termíne

od 1.12.2023

sa budú prípojky na verejný vodovod a prípojky na verejnú kanalizáciu realizovať len v prípade vhodných klimatických podmienok.

Ďakujeme za pochopenie.