PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody
v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p)

– ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
– ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
– ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
– ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
– pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
– v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
– v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov.

Por.č. Mesto/obec Adresa odberného miesta Dátum zverejnenia oznamu Dátum, po ktorom StVPS pristúpi k obmedzeniu dodávky/odvádzania 
883 Lučenec Haličská cesta 33 18. september 2018 21. september 2018
882 Lučenec Sadová 67/15 18. september 2018 21. september 2018
880 Lučenec T.G.Masaryka 25 18. september 2018 21. september 2018
879 Lučenec Dukelských hrdinov 7 18. september 2018 21. september 2018
878 Brezno Boženy Němcovej 1080/13 18. september 2018 21. september 2018
877 Horná Mičiná Horná Mičiná 213 18. september 2018 21. september 2018
876 Hiadeľ Hiadeľ 38 18. september 2018 21. september 2018
875 Banská Bystrica Strieborné námestie 1 18. september 2018 21. september 2018
874 Banská Bystrica Nový Svet nov. 18. september 2018 21. september 2018
873 Banská Bystrica Majerská cesta 100A/14549 18. september 2018 21. september 2018
872 Banská Bystrica Nám. Ľudovíta Štúra 15 18. september 2018 21. september 2018
871 Banská Bystrica Jakubská cesta 56 18. september 2018 21. september 2018
870 Banská Bystrica Námestie SNP 6 18. september 2018 21. september 2018
869 Banská Bystrica Sládkovičova 56 18. september 2018 21. september 2018
868 Nová Baňa Brezová 6 17. september 2018 20. september 2018
867 Nová Baňa Čierny Lúh  17. september 2018 20. september 2018
866 Nová Baňa Májová 9 17. september 2018 20. september 2018
865 Nová Baňa Dlhá Lúka 16 17. september 2018 20. september 2018
864 Hodruša – Hámre Hodruša – Hámre 80 17. september 2018 20. september 2018
863 Dekýš Dekýš 92 17. september 2018 20. september 2018
862 Banská Štiavnica Na Žigmund šachtu 13 17. september 2018 20. september 2018
861 Banská Štiavnica Antolská 55 17. september 2018 20. september 2018
860 Banská Belá Banská Belá 29 17. september 2018 20. september 2018
859 Dolná Ves Dolná Ves 9 17. september 2018 20. september 2018
858 Žiar nad Hronom Pod Kortínou 34 17. september 2018 20. september 2018
857 Žiar nad Hronom Hutníkov 10 17. september 2018 20. september 2018
856 Hliník nad Hronom Železničná 9 17. september 2018 20. september 2018
855 Hnúšťa Križanova 52 17. september 2018 20. september 2018
854 Hnúšťa Hlavná 374 17. september 2018 20. september 2018
853 Hostišovce Hostišovce 19 17. september 2018 20. september 2018
852 Vyšný Skálnik Vyšný Skálnik 6 17. september 2018 20. september 2018
850 Jesenské Družstevná 46 17. september 2018 20. september 2018
849 Rimavské Janovce Mlynská 272 17. september 2018 20. september 2018
848 Hostišovce Hostišovce 58 17. september 2018 20. september 2018
846 Jesenské Rimavská 182 17. september 2018 20. september 2018
844 Breziny Breziny  17. september 2018 20. september 2018
843 Zvolenská Slatina A. Sládkoviča 530/16 17. september 2018 20. september 2018
842 Zvolenská Slatina Nový dvor 778 17. september 2018 20. september 2018
841 Zvolenská Slatina Družstevná 83/52 17. september 2018 20. september 2018
835 Lučenec Dukelských hrdinov 4 5. september 2018 8. september 2018
829 Nová Baňa Čierny Lúh 2 5. september 2018 8. september 2018
825 Žiar nad Hronom Partizánska 22 5. september 2018 8. september 2018
824 Žiar nad Hronom Hutníkov  5. september 2018 8. september 2018
823 Žiar nad Hronom Pod Kortínou  5. september 2018 8. september 2018
820 Detva Obrancov mieru 1346/11 5. september 2018 8. september 2018
818 Terany Terany 180 5. september 2018 8. september 2018
801 Brezno SNP 9 5. september 2018 8. september 2018
799 Motyčky Motyčky 65 5. september 2018 8. september 2018
795 Banská Bystrica Zvolenská cesta 169 5. september 2018 8. september 2018
793 Banská Bystrica Robotnícka 19 5. september 2018 8. september 2018
791 Tisovec Jozeffyho 1146 5. september 2018 8. september 2018
790 Rimavská Píla Hlavná 75 5. september 2018 8. september 2018
789 Ratková Ratková 144 5. september 2018 8. september 2018
788 Hnúšťa Francisciho 372 5. september 2018 8. september 2018
787 Kyjatice Kyjatice  5. september 2018 8. september 2018
779 Kopernica Kopernica 120 21. august 2018 24. august 2018
765 Tornaľa Poštová 16 21. august 2018 24. august 2018
764 Tisovec Jesenského 849 21. august 2018 24. august 2018
763 Ratková Ratková 135 21. august 2018 24. august 2018
762 Polom Polom 26 21. august 2018 24. august 2018
761 Tisovec Jozeffyho 66 21. august 2018 24. august 2018
748 Šíd Šíd 24 21. august 2018 24. august 2018
747 Šíd Šíd 170 21. august 2018 24. august 2018
745 Fiľakovo Švermova 9 21. august 2018 24. august 2018
739 Podrečany Podrečany 55 21. august 2018 24. august 2018
738 Závadka nad Hronom Hronská 54/66 21. august 2018 24. august 2018
735 Mýto pod Ďumbierom Mýto pod Ďumbierom 127 21. august 2018 24. august 2018
731 Banská Bystrica Poľná 68 21. august 2018 24. august 2018
727 Ipeľské Predmostie Ipeľské Predmostie 54 5. august 2018 8. august 2018
725 Žarnovica Bystrická 36 3. august 2018 8. august 2018
724 Hronský Beňadik Stráň 181 3. august 2018 8. august 2018
723 Hronský Beňadik Pod Kláštorom 185 3. august 2018 8. august 2018
720 Lovčica – Trubín Lovčica 236 3. august 2018 8. august 2018
718 Lovčica – Trubín Trubín 120 3. august 2018 8. august 2018
702 Držkovce Držkovce nájomné byty 3. august 2018 8. august 2018
701 Hnúšťa Jesenského 105 3. august 2018 8. august 2018
682 Prievidza Nábr. A. Kmeťa 20 3. august 2018 8. august 2018
679 Ned.-Brez. M. Rázusa 438/3 3. august 2018 8. august 2018
678 Nemecká SNP 134/2 3. august 2018 8. august 2018
669 Špania Dolina Špania Dolina 183 3. august 2018 8. august 2018
668 Hrochoť Hlavná 218/54 3. august 2018 8. august 2018
666 Banská Bystrica Malachitová 3 3. august 2018 8. august 2018
665 Fiľakovo Puškinova 3 3. august 2018 8. august 2018
651 Lučenec Lúčna 16 3. august 2018 8. august 2018
650 Cinobaňa Banská ulica 122/31 1. august 2018 6. august 2018
647 Bušince Februárového víťazstva 375/5 17. júl 2018 20. júl 2018
616 Fiľakovo Tajovského 1297/18 16. júl 2018 19. júl 2018
614 Poltár Nová 564/48 16. júl 2018 19. júl 2018
604 Hnúšťa Hlavná 374 16. júl 2018 19. júl 2018
602 Širkovce Širkovce  16. júl 2018 19. júl 2018
600 Rimavská Sobota Krajná 12 16. júl 2018 19. júl 2018
597 Žarnovická Huta Žarnovická Huta  16. júl 2018 19. júl 2018
589 Cerovo Cerovo 281 16. júl 2018 19. júl 2018
586 Krupina SNP 124/17 16. júl 2018 19. júl 2018
583 Budča SNP 1 16. júl 2018 19. júl 2018
570 Brezno Stromová, 14 29. jún 2018 4. júl 2018
566 Brezno Stromová, 6 29. jún 2018 4. júl 2018
565 Brezno Mládežnícka, 6 29. jún 2018 4. júl 2018
559 Poniky Na píle, 1/34 29. jún 2018 4. júl 2018
556 Slovenská Ľupča Partizánska, 63 29. jún 2018 4. júl 2018
555 Banská Bystrica Krížna, 5 29. jún 2018 4. júl 2018
550 Orovnica Orovnica, 118 29. jún 2018 4. júl 2018
549 Hrabičov Hrabičov, 205 29. jún 2018 4. júl 2018
548 Ilija Ilija, 201 29. jún 2018 4. júl 2018
544 Banská Štiavnica Horná Resla, 20 29. jún 2018 4. júl 2018
541 Banská Štiavnica Ľudovíta Štúra, 17 29. jún 2018 4. júl 2018
540 Banská Štiavnica Pod Trojickým vrchom, 3 29. jún 2018 4. júl 2018
536 Žiar nad Hronom Partizánska, 48 29. jún 2018 4. júl 2018
531 Detva Partizánska, 115 29. jún 2018 4. júl 2018
529 Detva Okružná, 1089/54 29. jún 2018 4. júl 2018
523 Dudince Malý rad, 42 29. jún 2018 4. júl 2018
522 Dobrá Niva Slobody, 325 29. jún 2018 4. júl 2018
520 Zvolen J. Bottu, 2050/22 29. jún 2018 4. júl 2018
518 Zvolen Javorová, 3330/9 29. jún 2018 4. júl 2018
516 Sliač Š. Záhorského, 29/388 29. jún 2018 4. júl 2018
514 Sliač J. Fučíka, 4/80 29. jún 2018 4. júl 2018
513 Sliač ČSA, 54/45 29. jún 2018 4. júl 2018
511 Breziny Breziny,  29. jún 2018 4. júl 2018
509 Drienčany Drienčany, 60 29. jún 2018 4. júl 2018
507 Tornaľa Šafárikova, 11 29. jún 2018 4. júl 2018
506 Tornaľa Hurbanova, 30 29. jún 2018 4. júl 2018
505 Tornaľa Francisciho, 32 29. jún 2018 4. júl 2018
504 Tornaľa Kollárova, 22 29. jún 2018 4. júl 2018
503 Rimavská Seč Rimavská Seč, 34 29. jún 2018 4. júl 2018
500 Handlová Pod šachtou, 9 29. jún 2018 4. júl 2018
496 Liešťany Liešťany, 120 29. jún 2018 4. júl 2018
484 Kokava nad Rimavicou Červenej armády, 620/2 29. jún 2018 4. júl 2018
483 Kokava nad Rimavicou Huta, 678/42 29. jún 2018 4. júl 2018
481 Cinobaňa Katarínska Huta, 24 29. jún 2018 4. júl 2018
480 Cinobaňa Katarínska Huta, 469 29. jún 2018 4. júl 2018
474 Trebeľovce Muľka, 38 29. jún 2018 4. júl 2018
473 Divín Cintorínska, 569 29. jún 2018 4. júl 2018
459 Tužina Tužina, 225 19. jún 2018 22. jún 2018
453 Pravenec Pravenec, 163 19. jún 2018 22. jún 2018
441 Môlča Horná Môlča, 4 18. jún 2018 21. jún 2018
440 Motyčky Jergaly, 7 18. jún 2018 21. jún 2018
438 Ľubietová Hrnčiarska, 175/47 18. jún 2018 21. jún 2018
437 Brusno Pod Dubinkou, 261/2 18. jún 2018 21. jún 2018
436 Brusno Ondrejská, 604/31 18. jún 2018 21. jún 2018
435 Môlča Dolná Môlča, 125 18. jún 2018 21. jún 2018
433 Banská Bystrica Na Hrbe, 9 18. jún 2018 21. jún 2018
430 Banská Bystrica Na Hrbe, 10 18. jún 2018 21. jún 2018
428 Banská Bystrica Stránska, 17 18. jún 2018 21. jún 2018
425 Banská Bystrica Uľanská cesta, 79 18. jún 2018 21. jún 2018
421 Banská Bystrica Šalkovská cesta, 10 18. jún 2018 21. jún 2018
417 Banská Bystrica Malachovská cesta, 45 18. jún 2018 21. jún 2018
413 Dolná Lehota Dolná Lehota, 213 18. jún 2018 21. jún 2018
410 Šumiac J.Švermu, 565 18. jún 2018 21. jún 2018
409 Polomka Osloboditeľov, 35 18. jún 2018 21. jún 2018
408 Šumiac J.Kriváňa, 148 18. jún 2018 21. jún 2018
404 Bacúch Chlp, 79 18. jún 2018 21. jún 2018
403 Bacúch Kostolná, 17 18. jún 2018 21. jún 2018
400 Pohorelá Orlová, 606 18. jún 2018 21. jún 2018
398 Braväcovo Braväcovo, 103 18. jún 2018 21. jún 2018
395 Telgárt Telgárt, 290 18. jún 2018 21. jún 2018
394 Telgárt Telgárt, 358 18. jún 2018 21. jún 2018
393 Hronec 29.augusta, 89 18. jún 2018 21. jún 2018
392 Bacúch Laskomerského, 419 18. jún 2018 21. jún 2018
391 Dolná Lehota Dolná Lehota, 257 18. jún 2018 21. jún 2018
390 Polomka SNP, 88 18. jún 2018 21. jún 2018
389 Polomka SNP, 86 18. jún 2018 21. jún 2018
388 Hronec P.Jilemnického, 409 18. jún 2018 21. jún 2018
384 Ozdín Ozdín, 62 15. jún 2018 20. jún 2018
381 Ružiná Ružiná, 77 15. jún 2018 20. jún 2018
380 Ábelová Ábelová, 17 15. jún 2018 20. jún 2018
378 Ábelová Ábelová, 92 15. jún 2018 20. jún 2018
374 Stará Halič Zavoda, 187/50 15. jún 2018 20. jún 2018
367 Divín Divín, 96 15. jún 2018 20. jún 2018
366 Veľká Lehota Veľká Lehota, 571 15. jún 2018 20. jún 2018
358 Malá Lehota Malá Lehota, 453 15. jún 2018 20. jún 2018
354 Banská Štiavnica Antona Pécha, 30 15. jún 2018 20. jún 2018
353 Banská Štiavnica Obrancov mieru, 2 15. jún 2018 20. jún 2018
352 Banská Štiavnica Vodárenská, 21 15. jún 2018 20. jún 2018
350 Banská Štiavnica Remeselnícka, 1/1097 15. jún 2018 20. jún 2018
347 Kremnické Bane Kremnické Bane, 102 15. jún 2018 20. jún 2018
345 Kremnica ČSA, 274/78 15. jún 2018 20. jún 2018
343 Dolná Ves Dolná Ves, 48 15. jún 2018 20. jún 2018
338 Lovčica – Trubín Trubín, 123 15. jún 2018 20. jún 2018
335 Lehôtka pod Brehmi Lehôtka pod Brehmi, 37 15. jún 2018 20. jún 2018
334 Kosorín Kosorín, 10 15. jún 2018 20. jún 2018
331 Hliník nad Hronom Železničná, 314 15. jún 2018 20. jún 2018
327 Detva Krpeľná, 1123/9 15. jún 2018 20. jún 2018
323 Senohrad Senohrad, 114 15. jún 2018 20. jún 2018
321 Sebechleby Sebechleby, 201 15. jún 2018 20. jún 2018
320 Pliešovce Vlkanovská, 189/48 15. jún 2018 20. jún 2018
319 Pliešovce Nám. padlých, 78/16 15. jún 2018 20. jún 2018
317 Pliešovce Zvolenská cesta, 55/47 15. jún 2018 20. jún 2018
316 Litava Litava, 261 15. jún 2018 20. jún 2018
315 Litava Litava, 259 15. jún 2018 20. jún 2018
314 Litava Litava, 264 15. jún 2018 20. jún 2018
313 Litava Litava, 249 15. jún 2018 20. jún 2018
312 Litava Litava, 251 15. jún 2018 20. jún 2018
311 Litava Litava, 263 15. jún 2018 20. jún 2018
310 Litava Litava, 246 15. jún 2018 20. jún 2018
309 Litava Litava, 262 15. jún 2018 20. jún 2018
308 Litava Litava, 259 15. jún 2018 20. jún 2018
307 Litava Litava, 257 15. jún 2018 20. jún 2018
306 Litava Litava, 255 15. jún 2018 20. jún 2018
305 Litava Litava, 255 15. jún 2018 20. jún 2018
304 Litava Litava, 254 15. jún 2018 20. jún 2018
303 Litava Litava, 252 15. jún 2018 20. jún 2018
300 Cerovo Cerovo, 257 15. jún 2018 20. jún 2018
299 Cerovo Cerovo, 257 15. jún 2018 20. jún 2018
298 Cerovo Cerovo, 257 15. jún 2018 20. jún 2018
297 Cerovo Cerovo, 257 15. jún 2018 20. jún 2018
296 Cerovo Cerovo, 257 15. jún 2018 20. jún 2018
295 Cerovo Cerovo, 257 15. jún 2018 20. jún 2018
294 Cerovo Cerovo, 257 15. jún 2018 20. jún 2018
293 Cerovo Cerovo, 257 15. jún 2018 20. jún 2018
292 Cerovo Cerovo, 257 15. jún 2018 20. jún 2018
291 Cerovo Cerovo, 106 15. jún 2018 20. jún 2018
290 Cerovo Cerovo, 97 15. jún 2018 20. jún 2018
288 Bzovík Bzovík, 76 15. jún 2018 20. jún 2018
287 Bzovík Bzovík, 72 15. jún 2018 20. jún 2018
285 Bzovík Bzovík, 73 15. jún 2018 20. jún 2018
282 Bzovík Bzovík, 70 15. jún 2018 20. jún 2018
280 Zvolen Borovianska cesta, 36/1251 15. jún 2018 20. jún 2018
279 Zvolen Borovianska cesta, 1127/14 15. jún 2018 20. jún 2018
274 Sielnica Sielnica, 324 15. jún 2018 20. jún 2018
273 Podzámčok Podzámčok, 122 15. jún 2018 20. jún 2018
271 Breziny Dolné Breziny, 120 15. jún 2018 20. jún 2018
268 Malé Zlievce Malé Zlievce, 79 15. jún 2018 20. jún 2018
267 Kiarov Kiarov, 127 15. jún 2018 20. jún 2018
264 Gemer Gemer, 94 15. jún 2018 20. jún 2018
261 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre, 55 15. jún 2018 20. jún 2018
258 Vyšný Skálnik Vyšný Skálnik, 45 15. jún 2018 20. jún 2018
257 Jestice Jestice, 34 15. jún 2018 20. jún 2018
256 Rimavská Sobota Osada Zlatná, 123 15. jún 2018 20. jún 2018
255 Jestice Jestice, 33 15. jún 2018 20. jún 2018
251 Hostišovce Hostišovce, 11 15. jún 2018 20. jún 2018
250 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre, 135 15. jún 2018 20. jún 2018
242 Chanava Chanava, 2 5. jún 2018 9. jún 2018
241 Tornaľa Francisciho, 300/20 5. jún 2018 9. jún 2018
240 Kerepec Kerepec, 221 5. jún 2018 9. jún 2018
239 Klenovec Jánošíkova, 249 5. jún 2018 9. jún 2018
238 Klenovec Jánošíkova, 277 5. jún 2018 9. jún 2018
237 Tisovec Sládkovičova, 280 5. jún 2018 9. jún 2018
236 Rybník Rybník, 57 5. jún 2018 9. jún 2018
233 Veľký Blh Veľký Blh, 453 5. jún 2018 9. jún 2018
232 Šimonovce Šimonovce, 60 5. jún 2018 9. jún 2018
225 Žarnovica Hronská, 10 5. jún 2018 9. jún 2018
223 Nová Baňa M. R. Štefánika, 16 5. jún 2018 9. jún 2018
222 Nová Baňa Moyzesova, 40 5. jún 2018 9. jún 2018
219 Nová Baňa Moyzesova, 24 5. jún 2018 9. jún 2018
215 Svätý Anton Svätý Anton, 478 5. jún 2018 9. jún 2018
212 Dekýš Dekýš, 98 5. jún 2018 9. jún 2018
210 Banská Štiavnica Sama Chalupku, 9/294 5. jún 2018 9. jún 2018
207 Banská Štiavnica Kammerhofská, 6 5. jún 2018 9. jún 2018
202 Kremnica ČSA, 240/10 5. jún 2018 9. jún 2018
198 Žiar nad Hronom Hutníkov, 25 5. jún 2018 9. jún 2018
195 Žiar nad Hronom Partizánska, 151 5. jún 2018 9. jún 2018
194 Žiar nad Hronom Sládkovičova,  5. jún 2018 9. jún 2018
187 Ladomerská Vieska Ladsomerská Vieska 78 5. jún 2018 9. jún 2018
176 Očová Partizánska, 210/37 5. jún 2018 9. jún 2018
174 Zvolenská Slatina Mierová, 450/13 5. jún 2018 9. jún 2018
171 Vígľaš Hájnikova, 284 5. jún 2018 9. jún 2018
160 Zvolen Ľ. Štúra, 2416/50 5. jún 2018 9. jún 2018
153 Terany Terany, 28 5. jún 2018 9. jún 2018
152 Sebechleby Sebechleby, 28 5. jún 2018 9. jún 2018
146 Krupina Pribinova, 498/25 5. jún 2018 9. jún 2018
142 Vinica Gaštanový rad, 786/7 5. jún 2018 9. jún 2018
126 Oslany Mlynská, 659/20A 5. jún 2018 9. jún 2018
114 Čereňany Prievidzská, 290/40 5. jún 2018 9. jún 2018
112 Bystričany Hviezdoslavova, 489/27 5. jún 2018 9. jún 2018
102 Prievidza Bôrová, 18 5. jún 2018 9. jún 2018
101 Prievidza Dubová, 19 5. jún 2018 9. jún 2018
89 Bojnice Okrajová, 2 5. jún 2018 9. jún 2018
81 Lučenec Slovenskej republiky rád, 8 5. jún 2018 9. jún 2018
64 Divín Cintorínska, 568/20 5. jún 2018 9. jún 2018
63 Lučenec Francisciho, 18 5. jún 2018 9. jún 2018
59 Lučenec D.Maróthyho, 9 5. jún 2018 9. jún 2018
52 Valaská Tatranská, 213/45 5. jún 2018 9. jún 2018
44 Slovenská Ľupča Križna, 8 5. jún 2018 9. jún 2018
43 Slovenská Ľupča Hronská, 14 5. jún 2018 9. jún 2018
42 Slovenská Ľupča Pod zámkom, 29 5. jún 2018 9. jún 2018
21 Banská Bystrica Uľanská cesta, 91 5. jún 2018 9. jún 2018
19 Banská Bystrica Laskomerská dolina, 11 5. jún 2018 9. jún 2018
17 Banská Bystrica Partizánska cesta, 61 5. jún 2018 9. jún 2018
1 Banská Bystrica Cementárenská cesta, 8 5. jún 2018 9. jún 2018