COVID-19 nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre dodávku pitnej vody
a zabezpečenie odkanalizovania

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.) je  od začiatku marca v pohotovosti a prijala niekoľko opatrení v súvislosti s postupujúcou vírusovou infekciou COVID-19 v priebehu posledných dvoch týždňov. StVPS, a.s. ako subjekt hospodárskej mobilizácie naďalej zabezpečuje bezpečnú výrobu a distribúciu pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Prijaté opatrenia sú v úplnom súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku.

StVPS, a.s. je tiež  pripravená na situáciu, keď sa zvýši počet chorých, a to aj medzi jej zamestnancami. Z uvedeného dôvodu  sme zabezpečili zastupiteľnosť zamestnancov a dostatočné množstvo ochranných pomôcok pre všetkých  zamestnancov.

Naďalej pre nás zostáva prioritou bezpečná dodávka pitnej vody, zabezpečenie odkanalizovania ale tiež bezpečie a zdravie našich zamestnancov. Od začiatku pružne reagujeme na vzniknutú situáciu v závislosti od aktuálnych podmienok. Zatvorili sme úplne všetky zákaznícke centrá, dezinfikujeme kancelárske priestory,  pracovníci v teréne majú zabezpečené osobné ochranné prostriedky a obmedzili sme na minimum ich kontakt so zákazníkom,  zakázali sme vstup cudzích osôb do našich objektov, ak je to možné umožňujeme pracovníkom prácu z domu. Niektoré činnosti ako napr. výmeny vodomerov boli pozastavené úplne,“ uvádza Peter Martinka, generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. „K dnešnému dňu neboli v našej spoločnosti StVPS, a.s.  hlásení žiadni infikovaní zamestnanci a všetky opatrenia sú nastavené tak,  aby sme zabezpečili dodávku  pitnej vody a verejných služieb, aj keď sa zvýši počet chorých ľudí aj medzi zamestnancami spoločnosti,“ dodáva P. Martinka.

 

Kvalita vody nie je ohrozená

O kvalitu vody z vodovodu sa nemusíte obávať. COVID-19 je citlivý na široko používané prípravky na báze chlóru a nemá šancu na prežitie vo vodovodných sieťach.

Podľa správy WHO vírus COVID-19 nebol zistený pri zásobovaní pitnou vodou. Ukázalo sa, že ľudské koronavírusy sú citlivé na chloráciu a dezinfekciu ultrafialovým (UV) svetlom.  Keďže obalené vírusy sú obklopené membránou lipidových hostiteľských buniek, ktorá nie je robustná, je pravdepodobné, že vírus COVID-19 bude citlivejší na chlór a ďalšie dezinfekčné procesy oxidantu v porovnaní s mnohými inými vírusmi.

Laboratória Odboru riadenia kvality  vykonávajú pravidelné kontroly zdrojov, vodojemov ako aj  kontroly na jednotlivých stupňoch úpravy pitnej vody a  všetky mikrobiologické a fyzikálno- chemické skúšky sú evidované a priebežne vyhodnocované. Výsledky spĺňajú všetky legislatívne požiadavky. Dezinfekcia je zabezpečená v celej distribučnej sieti verejného vodovodu na maximálnu prípustnú hodnotu a  je intenzívne kontrolovaná pracovníkmi StVPS a.s.

StVPS, a.s. zabezpečuje dodávku pitnej vody a odkanalizovanie  na území celého Banskobystrického kraja, v okrese  Revúca čiastočne (11 obcí), v okrese Prievidza a v časti Trenčianskeho kraja. Pitnou vodou zásobujeme  652 409 obyvateľov.