Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Cena vody

Ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2018

Obdobie

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

Celé znenie

 

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

 

Od 01.07.2017

1,2010 €/m3

1,4412 €/m3

1,1615 €/m3

1,3938 €/m3

0,6797 €/m3

0,8156 €/m3

Rozhodnutie 0259/2017/V

 Uvedené ceny platné od 1.7.2017 sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017 rozhodnutím ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017, určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica.

 

Ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví za uplynulé obdobia:

Obdobie

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov Distribúcia pitnej vody
verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti
Celé znenie

 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH  
2008 26,90 Sk/m3 32,011 Sk/m3 24,20 Sk/m3 28,798 Sk/m3 19,00 Sk/m3 22,61 Sk/m3 Rozhodnutie 2008
  0,8929 Eur/m3  1,0626 Eur/m3 0,8033 Eur/m3 0,9559 Eur/m3 0,6307 Eur/m3  0,7505 Eur/m3  
 2009  26,90 Sk/m3  32,011 Sk/m3  25,41 Sk/m3  30,24 Sk/m3  19,00 Sk/m3  22,61 Sk/m3  Rozhodnutie 2009 
   0,8929 Eur/m3  1,0626 Eur/m3 0,8435 Eur/m3 1,0038 Eur/m3  0,6307 Eur/m3   0,7505 Eur/m3  
 2009/07/09 0,9313 €/m3   1,1082 €/m3  0,8764 €/m3 1,0429 €/m3  0,6307 €/m3 0,7505 €/m3  Rozhodnutie 2009 
   28,06 Sk/m3  33,39 Sk/m3  26,40 Sk/m3  31,42 Sk/m3  19,00 Sk/m3  22,61 Sk/m3  
 2010  0,9313 €/m3  1,1082 €/m3 0,9167 €/m3 1,0909 €/m3  0,6307 €/m3  0,7505 €/m3  Rozhodnutie 2010 
   28,06 Sk/m3  33,39 Sk/m3  27,62 Sk/m3  32,86 Sk/m3  19,00 Sk/m3  22,61 Sk/m3

 

2010/07/22 0,9639 €/m3 1,1470 €/m3 0,9167 €/m3 1,0909 €/m3 0,6307 €/m3 0,7505 €/m3

Rozhodnutie 2010

  29,04 Sk/m3 34,56 Sk/m3 27,62 Sk/m3 32,86 Sk/m3 19,00 Sk/m3 22,61 Sk/m3  
2011 0,9639 €/m3 1,1567 €/m3 0,9625 €/m3 1,1550 €/m3 0,6307 €/m3 0,7568 €/m3

Rozhodnutie 2011

  29,04 Sk/m3 34,85 Sk/m3 29,00 Sk/m3 34,80 Sk/m3 19,00 Sk/m3 22,80 Sk/m3  
2011/04/06 1,0121 €/m3 1,2145 €/m3 0,9625 €/m3 1,1550 €/m3 0,6307 €/m3 0,7568 €/m3 Rozhodnutie 2011/04
  30,49 Sk/m3 36,59 Sk/m3 29,00 Sk/m3 34,80 Sk/m3 19,00 Sk/m3 22,80 Sk/m3  
2012 1,1022 €/m3 1,3226 €/m3 1,0443 €/m3 1,2532 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie 2012
  33,20 Sk/m3 39,84 Sk/m3 31,46 Sk/m3 37,75 Sk/m3 19,95 Sk/m3 23,94 Sk/m3  
2013 1,1169 €/m3 1,3403 €/m3 1,0663 €/m3 1,2796 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie 2013
  33,65 Sk/m3 40,38 Sk/m3  32,12 Sk/m3 38,55 Sk/m3 19,95 Sk/m3 23,94 Sk/m3  
2014 1,1504 €/m3 1,3805 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie 2014
2014/08/01 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie 2014/08
2017/01/01 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180€/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie 0214/2017/V

Konverzný kurz je 1 Eur = 30,1260 Sk 

 

Ceny stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví:

Obdobie Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti Celé znenie
  bez DPH s DPH   bez DPH s DPH bez DPH s DPH  
2007 25,65 Sk/m3 30,52 Sk/m3   23,00 Sk/m3 27,37 Sk/m3 19,00 Sk/m3 22,61 Sk/m3 Rozhodnutie 2007
2006 26,90 Sk/m3 32,01 Sk/m3

domácnosť

ostatní

22,68 Sk/m3

24,20 Sk/m3

26,99 Sk/m3

28,80 Sk/m3

19,25 Sk/m3 22,91 Sk/m3 Rozhodnutie 2006