Kolegyne, kolegovia,

ponúkame vám prvé vydanie nového nástroja internej komunikácie, ktorý nahradí doteraz vydávaný zamestnanecký časopis Naša Veolia. Newsletter budeme vydávať nepravidelne, podľa potreby aktuálne informovať o aktivitách, projektoch, novinkách zo všetkých divízií Veolia na Slovensku ale aj o dianí zo skupiny Veolia vo svete.

Veríme, že sa newsletter osvedčí a želáme vám príjemné čítanie.

Za odbor komunikácie

Slavomíra Vogelová
riaditeľka komunikácie Veolia na Slovensku

AKTUÁLNE

GREENUP – NOVÝ STRATEGICKÝ PROGRAM VEOLIA

Cieľom nového strategického programu Veolia na roky 2024-2027 s názvom „GreenUp“ je urýchlenie ekologickej transformácie, tak aby zodpovedala rastúcemu dopytu vo svete. Veolia dláždi cestu k udržateľnejšej a budúcnosti urýchlením zavádzania riešení, ktoré už existujú, a inováciami s cieľom vytvoriť riešenia pre budúcnosť.
Na základe svojich odborných znalostí v oblasti vody, energie a odpadu má Veolia v úmysle dekarbonizovať, odstraňovať znečistenie a obnovovať zdroje.

Viac informácií nájdete na www.veolia.com a našom intranete.

AKTUÁLNE

NOVÝ DIZAJN MANUÁL VEOLIA

Od 29. februára upravila Veolia dizajn manuál a pravidlá používania loga Veolia. Jednou z najvýraznejších zmien je, že tradičný oblúk, kde bolo vložené logo tak ako ho poznáte sa mení na ovál. Všetky ďalšie zmeny uverejníme na našom intranete a budeme vás z odboru komunikácie informovať.

VEOLIA NA SLOVENSKU

SVETOVÝ DEŇ VODY

22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať na medzinárodnej úrovni.
Tento rok je mottom Svetového dňa vody „Voda pre mier“ s cieľom zamerať pozornosť na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta.
Pre verejnosť sme pri tejto príležitosti ponúkli bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov. Pre školy a verejnosť sme otvorili brány prevádzok čistiarní odpadových vôd a úpravní pitnej vody s možnosťou odborných exkurzií.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

KAMPAŇ EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA ODPADU

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (StVPS, a. s.) pripravila pre svojich zákazníkov vo vybraných obciach špeciálnu akciu na likvidáciu domových žumpových vôd. Vo vybraných obciach je cena oproti bežnej cenníkovej cene za vývoz žúmp znížená a zjednodušil sa tiež postup pri nahlasovaní záujmu o vývoz. Zákazníkovi stačí zavolať na tzv. zelenú linku, kde môže svoju požiadavku nahlásiť 24 hodín denne.
Cieľom akcie je motivovať obyvateľov k legálnej likvidácii odpadových vôd a zabezpečenie efektívneho a spoľahlivého vývozu žúmp v regióne.

NADÁCIA VEOLIA SLOVENSKO

ZAMESTNANECKÉ GRANTY 2024

Program Zamestnanecké granty je tu opäť pre vás.  Od 1. marca 2024 do 30. marca 2024 môžete posielať prihlášky projektov.

NADÁCIA VEOLIA SLOVENSKO

POMÔŽTE DOBRÝM NÁPADOM AJ DAROVANÍM 2% PRE NADÁCIU VEOLIA SLOVENSKO

Ak chcete podporiť viaceré organizácie naraz, umožniť realizáciu mnohých prospešných projektov a zlepšiť tak život aj vo vašom meste, staňte sa aj vy podporovateľmi našej Nadácie Veolia Slovensko.

Vaše 2 %, ktoré nadácii darujete, budú použité na podporu mladých športových talentov, pomôžu v rozvoji slovenských regiónov, umožnia podať pomocnú ruku sociálne znevýhodneným rodinám a jednotlivcom a vykonať aktivity na ochranu životného prostredia.

Termín na odovzdanie tlačív je do 30. 4. 2024.

PODPORILI SME

VEOLIA BOLA SÚČASŤOU SVETOVÉHO POHÁRA V LYŽOVANÍ V JASNEJ

Počas januára sa v Jasnej konal Svetový pohár v lyžovaní a Veolia bola jedným z hlavných partnerov podujatia. Teší nás, že množstvo pozitívnej energie bolo aj v našom Veolia stánku vo fanzóne, kde sme vďaka spolupráci so spoločnosťou BikeLab priniesli návštevníkom možnosti ako sa zabaviť, zahriať v mrazivom počasí a zároveň získať odmenu v podobe pomôcok na fandenie, pomocou ktorých mohli podporiť pretekárky na trati.

Tentokrát sme vyskúšali nový koncept, pri ktorom si sily merali dvaja súťažiaci a zvíťazil ten, ktorý bicyklovaním rýchlejšie vyrobil 2 Wh elektrickej energie. Počas dvoch dní sa tak odhadom podarilo vyprodukovať cca 1 000 Wh, čo môže predstavovať:

  • 125 hodín svietenia LED žiarovkou
  • 30 hodín používania laptopu
  • 1 a štvrť hodinu vysávania
  • 1 hodinu chladenia prenosnou klimatizáciou

PODPORILI SME

BANSKOBYSTRICKÁ LATKA 2024

30. ročník medzinárodného výškárskeho mítingu Banskobystrická latka s účasťou svetových hviezd sa uskutočnil  s podporou Veolie ako hlavného partnera  pretekov.  Plná športová hala na Štiavničkách ukázala neutíchajúci záujem o toto podujatie aj po 30 rokoch a my veríme, že o rok sa vidíme opäť.

PODPORILI SME

VZDELÁVANIE NA STU SPOLOČNE S VEOLIA

Naši kolegovia Peter Kurilla, senior manažér pre CZT a Branislav Helbich, špecialista prevádzky CZT, si vyskúšali novú rolu a 28. februára sa postavili pred študentov stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity ako prednášatelia na tému centrálne zásobovanie teplom. Táto možnosť sa im naskytla vďaka pánovi docentovi Ing. Daniel Kalúsovi, PhD., ktorý v rámci študijného predmetu „Zásobovanie budov energiami“ požiadal pánov o odbornú prednášku.
Prezentácia sa týkala tém ako zdroje tepla, siete a CZT, výhody CZT a vhodnosť pre územné celky, či OST (odovzdávacie stanice tepla). Taktiež sa venovala novým trendom v oblasti tepelných čerpadiel , kogeneračiek, aj zníženiu uhlíkovej stopy.

PODPORILI SME

KONFERENCIA VYKUROVANIE 2024

Na konferencii Vykurovanie s podtextom „Zelená dohoda a budúcnosť zásobovania teplom“, ktorá sa uskutočnila 12.-16. 2. 2024 zastupovala Veoliu pani riaditeľka Martina Olejníková s príspevkom do sekcie ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA témou s názvom: Fit For 55 ako príležitosť pre nové obchodné modely a spoluprácu so samosprávou.
Prednáška hovorila o podiele diaľkového vykurovania na Slovensku, aj celkovo v európskej únii, o trendoch a inováciách v CZT a taktiež poukazovala na dôležité body, o ktorých je nutné diskutovať, aby bola cesta k dekarbonizácii úspešná.

SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Upozornenie
Newsletter je určený výlučne pre jej riadneho adresáta a môže obsahovať informácie, ktoré podliehajú ochrane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä ako dôverné informácie, prípadne obchodné tajomstvo) a ktorých prezeranie, používanie, uchovávanie, kopírovanie alebo rozširovanie neoprávnenou osobou je zakázané. V prípade, ak Vám táto správa bola doručená omylom, upovedomte ihneď odosielateľa a celý obsah tejto správy vrátane všetkých jej kópií z Vášho systému zmažte. Akékoľvek iné použitie správy je zakázané.

© Skupina Veolia, Slovensko