Kolegyne, kolegovia,

pripravili sme pre vás pestrú zmes noviniek z diania v spoločnosti Veolia na Slovensku.

Želáme príjemné čítanie.

AKTUÁLNE

22. MÁJ –SVETOVÝ DEŇ BIODIVERZITY

Medzinárodný deň biodiverzity patrí medzi medzinárodné dni, ktoré boli vyhlásené Organizáciou spojených národov (OSN). Od r. 1995 sa tento deň pripomínal 29. decembra, v deň, kedy vstúpil do platnosti Dohovor o biologickej diverzite. V decembri 2000 bolo na Valnom zhromaždení OSN rozhodnuté, že sa tento pamätný deň bude oslavovať 22. mája – v tento deň v r. 1992 bol kenskej metropole Nairobi prijatý a schválený definitívny text Dohovoru o biologickej diverzite.
Ako jedna z prvých veľkých firiem na Slovensku sa venujeme téme praktickej ochrany a podpory biodiverzity v našich technických areáloch. Chceli by sme byť príkladom a prostredníctvom už zrealizovaných opatrení ako sú napríklad jazierko na dažďovú vodu, výsadba lokálnych druhov drevín alebo aj hmyzie hotely, ukázať že aj veľký technický areál môže byť oázou biodiverzity a prispieť k ochrane životného prostredia v danej lokalite.
V spolupráci s občianskym združením Včelí Kraj, ktorého partnerom sú od roku 2024 Veolia a Nadácia Veolia Slovensko sme tento rok pripravili pri príležitosti tohto významného dňa viacero aktivít pre zamestnancov aj pre školy. 27. mája môžu zamestnanci Veolia na Slovensku navštíviť prvé ekocentrum zamerané na včely a opeľovače v Kokave nad Rimavicou. Pre tých, čo sa exkurzie nezúčastnia je možnosť on line prezentácie o živote včiel a včelárstve. Pre školy pripravil Včelí Kraj prednášku, v ktorej sa žiaci pútavou formou oboznámia so životom včiel a iných opeľovačov, pochopia význam opeľovania, zoznámia s dejinami včelárstva a samotnou prácou včelára.
Priblížime život včely medonosnej, produkty včiel, ako je peľ, propolis a vosk.

Čo je to biodiverzita?
Biologická diverzita, skrátene biodiverzita, znamená rozmanitosť všetkých živých foriem. Zahŕňa druhovú rozmanitosť, rozmanitosť genetických variácií v rámci druhu, stanovíšť, aj diverzitu ekosystémov. Spolu s fyzickým prostredím pôsobí na tvorbu ekosystémov, ktoré podporujú živé organizmy, ako sme my. Opeľovanie, regulácia klímy, ochrana pred povodňami, úrodnosť pôdy a produkcia potravín, palív, vlákien a liekov.

Prečo je biodiverzita dôležitá?
Biodiverzita je podstatná pre mnohé ľudské činnosti. Veľká časť potravinárskej výroby je možná iba vďaka prírode, ktorej súčasťou je úrodná pôda a voda, či včely, ktoré opeľujú rastliny a stromy. Rastliny čistia vzduch tým, že uvoľňujú kyslík a pohlcujú škodlivé znečisťujúce látky.
Mnohé prírodné systémy sú pod rastúcim tlakom ekonomických záujmov, čo sa odráža na ich menej účinnom fungovaní a môže dokonca viesť k ich zániku. Strata biodiverzity neznamená len stratu rastlín a zvierat, ale aj nižšiu produkciu celých ekosystémov a ich väčšiu zraniteľnosť voči vonkajším vplyvom. Môžeme stratiť úrodnú pôdu, prísť o zásoby rýb a včeliu populáciu.

PODPORILI SME

SME PARTNEROM PRVÉHO EKOCENTRA NA SLOVENSKU ZAMERANÉHO NA VČELY A OPEĽOVAČE

prve-ekocentrum_8_1200
prve-ekoncentrum_7_1200
prve-ekoncentrum_interier_1200
prve-ekoncetum_6_1200

Zdroj: Banskobystrický samosprávny kraj

Ekocentrum bolo slávnostne otvorené 15. mája za účasti zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja, Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie a zástupcov Veolia.

Ako povedal Dávid Turčáni, ktorý so Soňou Keresztesovou včelnicu založil, envirocentrum vzniklo z potreby priniesť školám a verejnosti program na celý rok. Záujem o toto vzdelávanie je totiž veľký a doterajšie aktivity OZ Včelí kRaj vo včelnici boli viazané len na včelársku sezónu.
Budova súčasného ekocentra vznikla prestavbou už existujúceho včelína, teda z pôvodnej jednoduchej drevostavby. Nový objekt pozostáva na prízemí z veľkej prednáškovej miestnosti so skladom, na poschodí sú sociálne zariadenia, malá kuchynka a dve miestnosti na spanie, ktoré budú môcť využívať dobrovoľníci alebo lektori.

POZÝVAME VÁS

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA KOTOLNI A MALÁ OLYMPIÁDA

Veolia, generálny partner podujatia Dni Petržalky, vás pozýva na
Deň otvorených dverí na kotolni a na súťaž „Malá olympiáda“ priamo na dostihovej dráhe.

V sobotu 22. 6. 2024 sa uskutoční komentovaná prehliadka našej kotolne na križovatke Furdekovej a Starohájskej ulice, kde môžete na vlastné oči vidieť ako sa vyrába teplo a teplá voda v čase od 13:00 do 20:00 hod. „Malá olympiáda“ sa bude konať priamo na Dostihovej dráhe v sobotu aj v nedeľu 22.-23. 6. 2024. Tešiť sa môžete na autogramiádu s olympijským reprezentantom Matejom Beňušom a na zábavné športové aktivity v stánku Veolia na Dostihovej dráhe.

PODPORILI SME

VAŠE 2 % Z DANE PRE NAŠU NADÁCIU VEOLIA SLOVENSKO

Kolegovia, ktorí darovali 2 % z dane, zľava: Martin Skalník, Marcela Fábianová, Mária Hlaváčová, Peter Dobrý, Katarína Nogelyová, Juraj Krupec, Martina Novanská, Lucia Burianová, Pavel Király

Možnosť darovať 2 % z dane pre Nadáciu Veolia Slovensko využilo v kalendárnom roku 2023 celkovo 15 zamestnancov skupiny Veolia na Slovensku.
Pri tejto príležitosti sa koncom apríla v našich priestoroch v Bratislave uskutočnilo aj krátke stretnutie, na ktorom prítomným kolegom osobne poďakoval predseda správnej rady Nadácie Veolia Slovensko, pán Peter Dobrý. Kolegovia, ktorí venovali svoje 2 % z dane, aj tento rok dostali darčeky ako prejav vďaky – mikinu s logom nadácie a certifikát s personalizovaným poďakovaním.
Aj vďaka podpore darcov 2 % z dane sa nadácii podarilo v roku 2023 poskytnúť pomoc 60-tim projektom rôznych organizácií či jednotlivcov sumou viac ako 200-tisíc €.

PODPORILI SME

PODPORUJEME OLYMPIJSKÉHO ŠPORTOVCA

Generálny riaditeľ Veolia Energia Slovensko, pán Peter Dobrý pri podpise zmluvy s Matejom Beňušom.

Stali sme sa generálnym partnerom olympijského športovca Mateja Beňuša, ktorý bude reprezentovať Slovensko aj na tohtoročných letných olympijských hrách v Paríži. Matejovi držíme palce a prajeme veľa úspechov.

SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Upozornenie
Newsletter je určený výlučne pre jej riadneho adresáta a môže obsahovať informácie, ktoré podliehajú ochrane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä ako dôverné informácie, prípadne obchodné tajomstvo) a ktorých prezeranie, používanie, uchovávanie, kopírovanie alebo rozširovanie neoprávnenou osobou je zakázané. V prípade, ak Vám táto správa bola doručená omylom, upovedomte ihneď odosielateľa a celý obsah tejto správy vrátane všetkých jej kópií z Vášho systému zmažte. Akékoľvek iné použitie správy je zakázané.

© Skupina Veolia, Slovensko