ARCHÍV NEWSLETTEROV

Veolia Newsletter

  • Všetky
  • 2024

Newsletter 003_2024-04

Veolia ako spoločensky zodpovedná firma podporuje dlhodobo prostredníctvom vlastných sponzoringových a donorských programov ale tiež prostredníctvom Nadácie Veolia Slovensko rozvoj športu, ochranu životného prostredia ale tiež sociálne a vzdelávacie projekty. Aprílové vydanie nášho newslettra vám niektoré z nich predstaví. Želáme...

Newsletter 002_2024-03

Dobrý deň kolegyne, kolegovia, spoločnosti skupiny Veolia na Slovensku sa zaviazali plniť požiadavky systému manažérstva proti korupcii v súlade s normou STN ISO 37001:2019 a dodržiavať zhodu s platnými zákonmi proti korupcii. V rámci tohto záväzku boli vytvorené viaceré interné...

Newsletter 001_2024-03

Kolegyne, kolegovia, ponúkame vám prvé vydanie nového nástroja internej komunikácie, ktorý nahradí doteraz vydávaný zamestnanecký časopis Naša Veolia. Newsletter budeme vydávať nepravidelne, podľa potreby aktuálne informovať o aktivitách, projektoch, novinkách zo všetkých divízií Veolia na Slovensku ale aj o dianí...