PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

Závod 06 Banská Štiavnica 4048 154144 Richard Čunderlík, Svätý Anton 84, 969 72 Svätý Anton 93,29 Svätý Anton Svätý Anton 84 44478 44482
Závod 06 Nová Baňa 4047 118548 Peter Mánik, Veľká Lehota 304, 966 41 Veľká Lehota 63,72 Veľká Lehota Veľká Lehota 304 9.10.2021 13.10.2021
Závod 06 Kremnica 4046 124318 Spoločenstvo vlastníkov bytov FONTÁNA, Štefánikovo námestie 24/22, 967 01 Kremnica 296,50 Kremnica Štefánikovo námestie 24/22 9.10.2021 13.10.2021
Závod 06 Žiar nad Hronom 4045 123921 Milan Šarkozi, Lovčica 110, 966 23 Lovčica – Trubín 55,40 Lovčica – Trubín Lovčica 110 9.10.2021 13.10.2021
Závod 06 Žiar nad Hronom 4044 109576 URBLIK STANISLAV, Ladomerská Vieska 113, 965 01 Ladomerská Vieska 25,56 Ladomerská Vieska Ladomerská Vieska 113 9.10.2021 13.10.2021
Závod 06 Žiar nad Hronom 4043 113176 Magdálena Kováčová, Janova Lehota 177, 966 24 Janova Lehota 45,17 Janova Lehota Janova Lehota 177 9.10.2021 13.10.2021
Závod 06 Žiar nad Hronom 4042 126971 Milan Koláček, Janova Lehota 176, 966 24 Janova Lehota 100,41 Janova Lehota Janova Lehota 176 9.10.2021 13.10.2021
Závod 02 Fiľakovo 4040 33954 PUSPOKI ATTILA, Obrancov mieru 13, 986 01 Fiľakovo 305,00 Fiľakovo Viničná 6.10.2021 10.10.2021
Závod 02 Poltár 4039 30591 Margita Daníková, Šoltýska 36, 985 07 Šoltýska 39,50 Šoltýska Šoltýska 36 6.10.2021 10.10.2021
Závod 02 Poltár 4038 24438 Marianna Sivková, Oberhofenweg 33/2, 6380 Sankt Johann in Tirol, Rakúsko 70,44 Málinec Lipová 308/2 6.10.2021 10.10.2021
Závod 02 Poltár 4037 163563 Vladimír Semerák, Málinec 373, 985 26 Málinec 102,46 Málinec Stupník 373/1 6.10.2021 10.10.2021
Závod 02 Lučenec 4036 176450 Iveta Nuotová, Osada 621/11, 984 01 Lučenec 183,06 Lučenec Osada 621/11 6.10.2021 10.10.2021
Závod 02 Lučenec 4035 30641 Patrik Šoltís, Uherova 2911/43, 058 01 Poprad 38,04 Lučenec Kláštorná 406/29 6.10.2021 10.10.2021
Závod 02 Lučenec 4034 27486 Stingray property, s.r.o., Moskovská 13, Staré Mesto, 811 08 Bratislava 26,35 Lučenec Gemerská cesta 543 6.10.2021 10.10.2021
Závod 02 Lučenec 4033 23898 Jozef Chromý, Ábelová 68, 985 13 Ábelová 369,56 Ábelová Ábelová 69 6.10.2021 10.10.2021
Závod 02 Lučenec 4032 29778 HOJTEL HUGO, Janka Alexyho 32, 984 03 Lučenec 159,05 Lučenec Janka Alexyho 32 6.10.2021 10.10.2021
Závod 02 Lučenec 4031 33243 Ing. Gabriela Gablasová, Lúčna 2116/6, 984 17 Lučenec 28,73 Lučenec Lúčna 2116/6 6.10.2021 10.10.2021
Závod 02 Lučenec 4030 28208 JUDr. Emil Vančík, Nový Svet 26, 940 01 Nové Zámky 126,51 Divín Divín 96 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Handlová 4029 45236 Rudolf Gatial, Morovnianska cesta 2/36, 972 51 Handlová 20,22 Morovno Morovno 22 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Handlová 4028 54967 Alojz Rosenberg, Nová Lehota 64, 972 51 Handlová 30,36 Handlová Nová Lehota 26 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Nováky 4027 50210 František Huta, Valaská Belá 1068, 972 28 Valaská Belá 123,73 Val.Belá Val.Belá 1068 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Nováky 4026 54119 Elena Fialová, Pečnianska 21, 851 01 Bratislava 121,23 Radobica Radobica 26 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Nováky 4025 49994 Radovan Sečkár, Kvetová 442/9, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 54,68 Kam.p.Vt. Kvetová 442/9 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Nováky 4024 56417 Alena Hájovská, Dolnokamenčianska 613/39, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 59,03 Kam.p.Vt. Dolnok. 613/39 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Prievidza 4023 60331 Miloš Petiaš, Tužina 332, 972 14 Tužina 103,86 Tužina Tužina 332 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Prievidza 4022 62888 Radovan Cicko, Pravenec 139, 972 16 Pravenec 86,07 Pravenec Pravenec 139 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Prievidza 4021 50537 Petra Kminiaková, Ľ. Ondrejova 758/27, 971 01 Prievidza 155,27 Opat.n.Nitr. Opat.n.Nitr. 5.00 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Prievidza 4020 40617 Róbert Lacko, Trhová 329/4, 971 01 Prievidza 107,66 Nitr.Pravno Dlhá 411/35 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Prievidza 4019 40955 Karol Drozd, Ľ. Ondrejova 19/2, 971 01 Prievidza 81,07 Kľačno Kľačno 172 6.10.2021 10.10.2021
Závod 03 Prievidza 4018 149709 Harag Ján, Hurbanovo nám. 4/5, 972 01 Bojnice 196,63 Bojnice Hurb. nám. 44320 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Detva 4017 165206 Drahoslava Kalajová, Sebechov 44/88, 962 01 Zvolenská Slatina 35,36 Zvolenská Slatina Sebechov 44/88 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Detva 4016 95438 Oláh Ján, Lesná 13/237, 962 23 Očová 294,52 Očová Lesná 13/237 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Detva 4015 106798 JT – PARTNER, s.r.o., Krivec 3132, 962 05 Hriňová 37 824,19 Hriňová Krivec 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Detva 4014 95067 Anna Chromeková, Ružiná 243, 985 52 Ružiná 214,24 Detva Nová Ves 397/2 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4013 92911 Mária Chobodová, Senohrad 69, 962 43 Senohrad 38,89 Senohrad Senohrad 69 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4012 100597 Kováč Miroslav, Litava 259, 962 44 Litava 903,23 Litava Litava 259 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4011 92777 Kováč Dezider, Litava 251, 962 44 Litava 731,63 Litava Litava 251 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4010 91937 Kováč Miroslav ml., Litava 261, 962 44 Litava 628,64 Litava Litava 261 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4009 99833 Kováčová Marta, Litava 254, 962 44 Litava 302,81 Litava Litava 254 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4008 92776 Kováč Vojtech ml., Litava 263, 962 44 Litava 210,59 Litava Litava 263 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4007 92775 Kováč Ján, Litava 246, 962 44 Litava 2 140,67 Litava Litava 246 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4006 100601 Kováčová Vlasta ml., Litava 255, 962 44 Litava 1 829,13 Litava Litava 255 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4005 92779 Kováč Milan, Litava 249, 962 44 Litava 1 559,09 Litava Litava 249 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4004 103287 Kováč Maroš, Litava 262, 962 44 Litava 1 446,36 Litava Litava 262 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4003 91936 Kováč Štefan ml., Litava 259, 962 44 Litava 1 375,56 Litava Litava 259 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4002 91935 Kováč Igor, Litava 264, 962 44 Litava 1 345,47 Litava Litava 264 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4001 99175 Tomašovič Ľubomír – TOMAS, Bzovská Lehôtka 63, 962 62 Bzovská Lehôtka 45,37 Hontianske Moravce Hontianske Moravce 21 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 4000 106180 Ing. Henrieta Hornáčeková, Bystrický rad 1879/53, 960 01 Zvolen 228,32 Dobrá Niva Slávikova 209/40 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 3999 104944 Kováčová Marcela, Cerovo 257, 962 52 Cerovo 740,18 Cerovo Cerovo 257 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 3998 93190 Blažena Mitterová, Cerovo 15, 962 52 Cerovo 50,12 Cerovo Cerovo 15 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 3997 165254 Greško Július ml., Bzovík 75, 962 41 Bzovík 454,73 Bzovík Bzovík 75 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Krupina 3996 103054 Kováč Miroslav, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 271,94 Bzovík Bzovík 72 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Zvolen 3995 102637 LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“, J. Jesenského 1115, 960 01 Zvolen 349,31 Zvolen J. Jesenského 1115/58 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Zvolen 3994 88903 Ján Marcinek, J. Bottu 2041/26, 960 01 Zvolen 114,60 Zvolen J. Bottu 26/2041 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Zvolen 3993 105440 Erika Bučeková, Sielnica 314, 962 31 Sielnica 42,50 Sielnica Sielnica 314 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Zvolen 3992 96028 Gašpar Juraj, Agátová 1, 962 21 Lieskovec 77,44 Lieskovec Agátová 1 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Zvolen 3991 106991 Jozef Záchenský, Priehradná 16/31, 962 33 Budča 426,40 Budča Priehradná 16/31 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Zvolen 3990 90657 Ján Kosorín, Dolné Breziny 120, 962 61 Breziny 241,05 Breziny Dolné Breziny 120 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Hnúšťa 3989 77536 Mariana Brindzáková, Ratková 244, 982 65 Ratková 317,06 Ratková Ratková 150 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3987 153116 Váradi Eduard, Tomášovce 10, 980 21 Tomášovce 22,20 Tomášovce Tomášovce 10 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3986 72570 Sandra Gubčová, Studená 54, 980 34 Studená 218,68 Studená Studená 54 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3985 70137 PETRIK LADISLAV, Jestice 46, 980 04 Jestice 75,46 Jestice Jestice 46 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3984 152144 Peter Banda, Mojín 49, 979 01 Rimavská Sobota 38,30 Rimavská Sobota Mojín 49 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3983 155183 Payet Olivier, Francois, Šimonovce 107, 980 03 Šimonovce 38,54 Šimonovce Šimonovce 107 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3982 71057 Július Rácz, Hostice 39, 980 04 Hostice 94,47 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 98 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3981 75632 Július Mihály, Gortva 95, 980 02 Gortva 32,50 Gortva Gortva 95 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3980 81563 Jozef Horváth, Janka Kráľa 40, 979 01 Rimavská Sobota 175,32 Rimavská Sobota Janka Kráľa 40 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3979 70880 ILLES ALZBETA, Petrovce 149, 980 35 Petrovce 37,09 Petrovce Petrovce 149 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3978 71110 Ernest Balog, Gemerské Dechtáre 73, 980 04 Gemerské Dechtáre 23,48 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 73 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3977 70305 Dušan Astaloš, Vrbovce nad Rimavicou 75, 980 52 Hrachovo 231,46 Vrbovce nad Rimavou Vrbovce nad Rimavou 76 6.10.2021 10.10.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3976 70780 DEMETER FRANTISEK, Červenej Armády AR.100, 980 22 Veľký Blh 98,00 Veľký Blh Veľký Blh 100 6.10.2021 10.10.2021
Závod 02 Veľký Krtíš 3975 87681 Dušan Horváth, Banícka 700/22, 990 01 Veľký Krtíš 36,19 Nová Ves Nová Ves 24 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3974 141888 Marta Čurná, Na Jankovskom 296, 032 03 Liptovský Ján 23,11 Osrblie Vŕšok 141 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3973 140911 Peter Stárčik, Bánik 1545/11, 976 52 Čierny Balog 23,11 Čierny Balog Mlynská 1350/84 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3972 129198 multireality, s.r.o., Sládkovičova 25B, 974 05 Banská Bystrica 118,00 Hronec P.Jilemnického 409/66 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3971 134759 Ivan Hrčák, Za potokom 714, 976 69 Pohorelá 127,02 Pohorelá Za potokom 714 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3970 156020 Marian Gábriš, Záhradná 11, 977 01 Brezno 78,39 Brezno Záhradná 11 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3969 156871 Stanislav Bartoš, J.Švermu 565/143, 976 71 Šumiac 1 679,99 Šumiac J.Švermu 565/143 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3968 133381 Ing.Mgr. Marian Sabol, Telgárt 300, 976 73 Telgárt 29,62 Telgárt Telgárt 300 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3967 137865 Paulina Jánošiková, Čaneckého 784/21, 976 68 Heľpa 38,89 Heľpa Čaneckého 784/21 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3966 142254 PTCHEM, s.r.o., Štvrť kpt.Nálepku 751/1 Dubová, Dubová, 976 97 Nemecká 511,09 Dubová štvrť kpt. Nálepku 751/1 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3965 135654 Peter Puťoš, Orlová 634, 976 69 Pohorelá 24,48 Pohorelá Orlová 634 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3964 131668 Marta Pfäffli, P.Jilemnického 397, 976 45 Hronec 24,12 Hronec P.Jilemnického 397 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3963 141811 Michal Solivajs, Potočná 3, 976 75 Jasenie 241,48 Jasenie Potočná 3 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3962 135568 Anna Kenická, Pod Hrbkom 204/20, 976 97 Nemecká 120,83 Nemecká Pod Hrbkom 204/20 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Brezno 3961 136691 Edita Pokošová, J.Švermu 567, 976 71 Šumiac 196,85 Šumiac J.Švermu 567 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Banská Bystrica okolie 3960 17058 Jana Abrahámová, Dolná Môlča 123, 974 01 Môlča 22,20 Môlča Dolná Môlča 123 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Banská Bystrica okolie 3959 169751 František Baraniak, Nemocničná 1948/51, 026 01 Dolný Kubín 125,91 Staré Hory Staré Hory 42 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Banská Bystrica okolie 3958 150787 Soňa Keková, Trieda Hradca Králové 11, 974 04 Banská Bystrica 70,44 Hrochoť Pod Lipie 550/6 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Banská Bystrica okolie 3957 18405 Jana Klesniaková, Vlkanovská 163, 976 31 Vlkanová 26,34 Vlkanová Vlkanovská 163 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Banská Bystrica okolie 3956 15880 Vojtech Šimčík „v konkurze“, Dolná ulica 112, 976 33 Poniky 99,69 Poniky Dolná ulica 112 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Banská Bystrica mesto 3955 171721 Eva Hetvešová, Na Hrbe 9, 974 01 Banská Bystrica 106,14 Banská Bystrica Na Hrbe 9 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Banská Bystrica mesto 3954 22156 Martin Bíreš, Zdenka Mikulu 9, 974 11 Banská Bystrica 52,17 Banská Bystrica Zdenka Mikulu 9 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Banská Bystrica mesto 3953 168720 Tatiana Bilíková, Karpatská 6, 974 11 Banská Bystrica 56,73 Banská Bystrica Pod Skalkou záhr. 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Banská Bystrica mesto 3952 21557 Elena Kováčová, Malachovská cesta 51, 974 05 Banská Bystrica 968,73 Banská Bystrica Malachovská cesta 51 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Banská Bystrica mesto 3951 22436 Silvia Bartošová, Na Hrbe 11, 974 01 Banská Bystrica 197,01 Banská Bystrica Na Hrbe 19 6.10.2021 10.10.2021
Závod 01 Banská Bystrica mesto 3950 19555 Anna Bartošová, Na Hrbe 11, 974 01 Banská Bystrica 28,48 Banská Bystrica Na Hrbe 19 6.10.2021 10.10.2021
Závod 06 Nová Baňa 3949 154260 Marek Kováč, Bzenica 4, 966 01 Bzenica – Bukovina 42,75 Bzenica – Bukovina Bzenica 4 22.9.2021 25.9.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3940 72027 Roland Sarközi, Sobotská 6/9, 980 02 Jesenské 26,23 Jesenské Školská 303 22.9.2021 25.9.2021
Závod 06 Nová Baňa 3929 109817 Karolína Hrnčiarová, Andreja Kmeťa 21, 968 01 Nová Baňa 251,65 Nová Baňa Andreja Kmeťa 21 8.9.2021 11.9.2021
Závod 06 Krupina 3921 91959 Ľubica Kováčová, Litava 255, 962 44 Litava 126,06 Litava Litava 53 8.9.2021 11.9.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3910 163796 Kristína Bendíková, Rimavské Janovce 220, 980 01 Rimavské Janovce 21,91 Rimavské Janovce Rimavské Janovce 220 8.9.2021 11.9.2021
Závod 03 Nováky 3903 60683 GIMANI, s.r.o., Športová 312/2, 972 71 Nováky 36,32 Nováky Duklianska 736/20 8.9.2021 11.9.2021
Závod 01 Brezno 3877 135758 Marta Tlučáková, kpt.Nálepku 275, 976 69 Pohorelá 27,53 Pohorelá kpt.Nálepku 275 8.9.2021 11.9.2021
Závod 06 Krupina 3837 167320 Slavomír Greško, Bzovík 76, 962 41 Bzovík 260,52 Bzovík Bzovík 76 11.8.2021 14.8.2021
Závod 06 Krupina 3836 157841 Andrej Greško, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 28,10 Bzovík Bzovík 72 11.8.2021 14.8.2021
Závod 06 Krupina 3835 103053 Grešková Rozália, Bzovík 70, 962 41 Bzovík 22,73 Bzovík Bzovík 70 11.8.2021 14.8.2021
Závod 06 Zvolen 3828 105505 Denisa Kováčová, Priehradná 12/23, 962 33 Budča 663,15 Budča Priehradná 45261 11.8.2021 14.8.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3814 74337 LAKATOSOVA ANDREA, Krajná 11, 979 01 Rimavská Sobota 22,02 Rimavská Sobota Krajná 11.1 11.8.2021 14.8.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3813 75897 KOVACS ZOLTAN, Veľký Blh 263, 980 22 Veľký Blh 20,47 Veľký Blh Veľký Blh 263 11.8.2021 14.8.2021
Závod 03 Nováky 3808 63959 Zekir Saliji, A. Hlinku 480/56, 972 71 Nováky 51,94 Nováky A. Hlinku 480/56 11.8.2021 14.8.2021
Závod 03 Prievidza 3805 69438 MUDr. Emilia Benigna Ramirezová, Skrytá 64/6, 971 01 Prievidza 186,13 Prievidza Skrytá 6 11.8.2021 14.8.2021
Závod 01 Banská Bystrica mesto 3778 20991 MUDr. Sibila Timová, Na Graniari 37, 974 01 Banská Bystrica 28,79 Banská Bystrica Na Graniari 37 11.8.2021 14.8.2021
Závod 06 Banská Štiavnica 3764 111048 Magdaléna Prôčková, Vodárenská 21, 969 01 Banská Štiavnica 939,62 Banská Štiavnica Vodárenská 21 19.7.2021 22.7.2021
Závod 06 Krupina 3744 166499 Adriana Grešková, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 518,10 Bzovík Bzovík 72 16.7.2021 19.7.2021
Závod 06 Krupina 3743 93871 Greško Viliam ml., Bzovík 72, 962 41 Bzovík 37,48 Bzovík Bzovík 72 16.7.2021 19.7.2021
Závod 03 Nováky 3739 63808 Erik Halaška, Čavoj 80, 972 29 Čavoj 151,87 Temeš Temeš 83 16.7.2021 19.7.2021
Závod 03 Nováky 3736 44475 Jozef Marko, Krátka 269/3, 972 23 Dolné Vestenice 32,65 D.Vest. Krátka 269/3 16.7.2021 19.7.2021
Závod 01 Brezno 3726 134295 Mgr. Mária Králiková, SNP 29, 977 01 Brezno 38,14 Brezno SNP 29 16.7.2021 19.7.2021
Závod 01 Brezno 3716 152261 Emília Ďuriaková, Muránska 526, 980 61 Tisovec 167,09 Dubová Janka Kráľa 510/10 2.7.2021 5.7.2021
Závod 01 Banská Bystrica mesto 3703 21396 Miroslava Pokošová, Lichardova 19, 977 01 Brezno 614,86 Banská Bystrica Jána Chalupku 10 2.7.2021 5.7.2021
Závod 06 Kremnica 3667 113781 Jozef Mališ, Kremnické Bane 98, 967 01 Kremnické Bane 78,76 Kremnické Bane Kremnické Bane 98 2.7.2021 5.7.2021
Závod 06 Krupina 3657 99875 Greško Oliver, Bzovík 76, 962 41 Bzovík 148,40 Bzovík Bzovík 76 2.7.2021 5.7.2021
Závod 06 Krupina 3655 104909 Krúž Jozef, Cerovo 257, 962 52 Cerovo 320,42 Cerovo Cerovo 257 2.7.2021 5.7.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3638 80829 Vojtech Kárász, Okružná 1474/90, 979 01 Rimavská Sobota 311,87 Rimavská Sobota Okružná 90 2.7.2021 5.7.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3631 70312 Jozef Berki, Hostice 29, 980 04 Hostice 75,66 Hostice Hostice 29 2.7.2021 5.7.2021
Závod 03 Prievidza 3607 58077 HEDA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prievidza, Lány 64, 972 01 Bojnice 594,73 Bojnice Lány 64 2.7.2021 5.7.2021
Závod 06 Žiar nad Hronom 3563 111164 Eva Tomčániová, Lehôtka pod Brehmi 35, 966 01 Lehôtka pod Brehmi 176,94 Lehôtka pod Brehmi Lehôtka pod Brehmi 35 7.6.2021 10.6.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3546 73041 Peter Slabej, Družstevná 18, 979 01 Rimavská Sobota 166,41 Sušany Sušany 51 7.6.2021 10.6.2021
Závod 04 Rimavská Sobota 3541 71267 Emil Balog, Gemerské Dechtáre 55, 980 04 Gemerské Dechtáre 649,49 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 55 7.6.2021 10.6.2021
Závod 01 Brezno 3498 130379 Vlastníci bytov a nebytových priestorov Hronská 429/22, Valaská v zast. správcom HVH správa bytov s.r.o., Internátna 1867/2, 974 04 Banská Bystrica 1 214,24 Valaská Hronská 429/22 7.6.2021 10.6.2021
Závod 01 Banská Bystrica mesto 3478 17257 RYO s.r.o., Námestie SNP 20, 974 01 Banská Bystrica 350,37 Banská Bystrica Strieborné námestie 1 7.6.2021 10.6.2021