22. MAREC - SVETOVÝ DEŇ VODY

Urýchlime zmeny

Mottom tohtoročného Svetového dňa vody je Urýchlenie zmien (ACCELERATING CHANGE), špeciálne zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny.

22.  marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov. Koordinovaný je organizáciou UN – WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete.

Cieľom je upriamenie pozornosti na dôležitosť každodenného správania jednotlivcov pri efektívnom zaobchádzaní s vodou, povzbudiť ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia s vodou.

Pri príležitosti Svetového dňa vody ponúka Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. aj tento rok pre verejnosť bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov.

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov budeme realizovať v akreditovaných laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde môžu záujemcovia o túto službu 21. marca 2023 od 9:00 do 14:00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe (0,5 l) vzorku vody z individuálnych zdrojov (studní).

Pre záujemcov o komplexný rozbor vody z individuálnych zdrojov ponúkame v týždni od 20. do 24. marca 2023 zľavu 20% z celkovej ceny.

Pre školy sme pripravili ponuku exkurzií vo vybraných objektoch čistiarní odpadových vôd a úpravní vody s odborným výkladom k procesu dodávky pitnej vody a odkanalizovania. Na základné školy v regióne posielame tiež sadu pracovných listov Tajomstvo vody, kde učitelia nájdu témy týkajúce sa osobnej zodpovednosti pri hospodárení s vodou.

Analýza na dusičnany sa bude realizovať v laboratóriách pitných vôd, a to v Banskej Bystrici, Prievidzi  a v Lučenci (adresa laboratória).

Dňa 21. marca 2023 je potrebné priniesť v čistej plastovej nádobe (0,5 l) vzorku vody. Vzorku vody odoberať po odpustení vody (min. 5 minút).

V prípade záujmu kontaktujte zodpovedné osoby v laboratóriách pitných vôd, ktoré sú najbližšie k Vášmu bydlisku:

Kontaktné osoby:

Laboratórium PV
Banská Bystrica
Ing. Azzamová Eva
048/4327 771
eva.azzamova@stvps.sk

Laboratórium PV
Lučenec
Ing. Slávka Čechanová
048/4327 565
slavka.cechanova@stvps.sk

Laboratórium PV
Prievidza
Ing. Šramková Darina
048/4327 313
darina.sramkova@stvps.sk

Tu je ešte niekoľko tipov spracovaných podľa https://www.worldwaterday.org/learn, ako môže každý z nás, aj ten najľahostajnejší a najlenivejší, prispieť k zvráteniu degradácie vodných zdrojov:

  • Opravte kvapkajúce kohútiky, netesné vodovodné potrubie, vyprázdnite plné septiky.
  • Prestaňte znečisťovať. Nevylievajte potravinový odpad, oleje, lieky a chemikálie do toalety alebo kanalizácie.
  • Nevyhadzujte zbytočne potraviny. Odhaduje sa, že 1/3 všetkých potravín vyrobených na celom svete sa  vyhodí do odpadu. Zníženie plytvania potravinami znižuje dopyt na výrobu v poľnohospodárstve, ktoré je jedným z najväčších spotrebiteľov vody. Znížte teda plytvanie potravinami a šetrite vodou.
  • Nakupujte udržateľne. Na výrobu džínsov sa spotrebuje 10 000 litrov vody, čo sa rovná tomu, čo človek vypije za 10 rokov.
  • Zúčastnite sa čistenia miestnych riek, jazier, mokradí alebo len vyčistite okolie potoka vo vašej blízkosti.
  • Chráňte prírodu. Zasaďte strom alebo vytvorte dažďovú záhradu – použite prírodné riešenia na zníženie rizika záplav a uskladnenie vody.
  • Informujte sa. Zistite, odkiaľ pochádza vaša voda, navštívte čistiareň odpadových vôd, aby ste videli zložitý proces čistenia vôd.

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy ponúkame v týždni
od 20. do 24. marca 2024 exkurzie na vybraných objektoch čistiarní odpadových vôd.

Tu je potrebné sa vopred nahlásiť na e-mail:
komunikacia@stvps.sk