647 – 88050 – BuŠince Februárového víťazstva 375/5