2639-111483-Banská Štiavnica Ladislava Novomeského 9