2637-152506-Banská Štiavnica Pod Červenou studňou 10