2008-1110-Banská Bystrica Cesta na amfiteáter 13179