19 – 20087 – Banská Bystrica Laskomerská dolina, 11