187 – 125587 – Ladomerská Vieska Ladsomerská Vieska 78