1524-165209-Banská Bystrica Laskomerská cesta 729/37