1303-110999-Banská Štiavnica Ladislava Novomeského 5