OBSTARÁVANIE

Výzva na predloženie ponuky

Vážený dodávateľ,

dovoľujeme si Vás v rámci prieskumu trhu osloviť s výzvou na predloženie cenovej ponuky na nasledovný predmet obstarávania:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu komplexnej opravy elektroinštalácie v objektoch:

B.B. Z01 VDJ. Laskomerské – oprava elektroinštalácie vrátane výmeny rozvádzača RM

B.B. Z01 VDJ. Rudlová III. TP – oprava elektroinštalácie vrátane výmeny rozvádzača RM01

B.B. Z01 VDJ. Rudlová IV. TP – oprava elektroinštalácie vrátane výmeny rozvádzača RM RM02

B.B. Z01 ČOV Donovaly – úprava rozvádzača RH1

Je potrebné dohodnúť fyzickú obhliadku
do 27.10. 2023,
na základe ktorej sa upresní rozsah PD

kontakt na obhliadku:
Patrik Kusala, +421907887094

Prosím o predloženie cenovej ponuky elektronicky e-mailom na adresu:
juliana.oravcova@stvps.sk

Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 3. 11. 2023 do 12:00 hod.

Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ je jednou zo spoločností skupiny Veolia, ktorá sa zaväzuje dodržiavať Chartu nákupu zverejnenú na www.stvps.sk/udrzatelny-rozvoj

Dodávateľ predložením ponuky vyhlasuje, že sa oboznámil so záväzkami, ktoré sa aplikujú na dodávateľov spoločností skupiny Veolia v oblasti etiky a compliance, vyhlasuje, že zodpovedá všetkým vyhláseniam v nich uvedených a zaväzuje sa ich dodržiavať. Tieto záväzky sú zverejnené na webovom sídle StVPS, a.s. www.stvps.sk/protikorupcna-politika