Do odvolania neposkytujeme službu napúšťania bazénov cisternami

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. oznamuje svojim zákazníkom, že až do odvolania neposkytuje službu „dovoz pitnej vody cisternami“ za účelom napúšťania bazénov.

V dôsledku dlhotrvajúceho obdobia bez zrážok poklesla  významne hladina nie len povrchových ale aj podzemných zdrojov vody  a situácia v zásobovaní vodou v regióne pôsobnosti je veľmi nepriaznivá.

Ďakujeme za pochopenie.