INFORMÁCIE K ODPOČTOM VODOMEROV

StVPS a.s. zabezpečuje realizáciu odpočtov svojimi zamestnancami
v pracovných dňoch a v pracovnom čase určenom v spoločnosti.
Pre odberateľov, ktorým tieto termíny nevyhovujú z rôznych dôvodov, napr. majú vodomer v uzamknutej nehnuteľnosti alebo ich zaťažuje potreba sprístupnenia vodomeru k odpočtu odčítačovi v pracovnom čase, ponúkame novú možnosť nahlásenia stavu vodomeru pomocou Interaktívnej SMS pre samooodpočet, ktorý umožňuje odberateľovi vykonať odpočet v jemu vyhovujúcom čase.

iphoneOdpocet

MOŽNOSŤ ODPOČTOV VODOMEROV FORMOU SAMOODPOČTU CEZ

INTERAKTÍVNU SMS

KOMU JE SMS SAMOODPOČET URČENÝ
Možnosť zasielania stavu vodomeru formou interaktívnej SMS môžu využiť všetci odberatelia, avšak odporúčame ju hlavne odberateľom, ktorí majú vodomer umiestnený v uzatvorených priestoroch (v dome, garáži …..) prípadne na svojom uzamknutom pozemku, kde nie je zabezpečený voľný prístup odčítača k vodomeru.

ČO JE INTERAKTÍVNA SMS
Je to SMS obsahujúca web link, ktorým bude odberateľ presmerovaný na interaktívny web za účelom odfotenia a odoslania foto vodomeru s odoslaním stavu vodomeru pre dodávateľa (StVPS, a.s.).

ČO K TOMU POTREBUJETE
K využitiu tejto možnosti odberateľ potrebuje mať internet v mobile a aktivovaný prenos dát v telefóne. Pre odoslanie foto a stavu vodomeru aplikácia využíva prenos dát cez internet, preto odoslanie samoodpočtu nie je zvlášť spoplatnené.

AKO TO PREBIEHA
Odberateľovi, ktorý si aktivuje zasielanie interaktívnej SMS bude od nasledujúceho odpočtového cyklu odosielaná interaktívna SMS so žiadosťou na realizáciu samooodpočtu formou odfotenia vodomeru a potvrdenia odčítaného stavu vodomeru. Odberateľ stav odfotí a odošle do dátumu, ktorý je uvedený v SMS. Foto vodomeru a odčítaný stav budú podkladom pre vystavenie faktúry.

ViolaIcon160

Ak Vás možnosť zasielania samoodpočtu pomocou interaktívnej SMS zaujala a máte záujem o pravidelné nahlasovanie stavu vodomeru za Vaše odberné miesta v zaužívaných fakturačných cykloch prostredníctvom interaktívnej SMS pre samooodpočet, pokračujte prosím s aktiváciu zasielania SMS pre nahlásenie stavu priamo so mnou Violou. Prevediem Vás vyplnením formulára k aktivácii zasielania SMS na základe ktorej dôjde k aktualizácii údajov v zákazníckom informačnom systéme.