HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE

Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

⚠ Pre urýchlenie lokalizácie miesta poruchy a pre spätnú informáciu o riešení nahlásenej havárie prosím zadajte aspoň jeden kontakt na vás: tel. číslo alebo e-mail

AKTUÁLNE HAVÁRIE

Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:

StVPS Havárie vody Havárie vody Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam havárií.

Dátum
ohlásenia
Popis havárie Adresa Predpokl.
ukončenie
Upresnenie
22.09.2023 15:30:00 vyteká voda na povrch 98201 Tornaľa, A.Pénteka 22.09.2023 20:30:00
21.09.2023 07:22:00 vyteká voda Hodruša - Hámre; 296 21.09.2023 14:00:00 Bez náhradného zásobovania
20.09.2023 08:54:24 oprava poruchy na hlavnom potrubí 97633 Poniky, Námestie Štefana Žáryho 157 20.09.2023 11:00:00
19.09.2023 07:23:00 Porucha zameraná kolerátorom. Kľačno 17 19.09.2023 12:00:00
18.09.2023 13:37:00 Skrytý únik 98511 Halič, Športová; pred futbalovým ihriskom 19.09.2023 13:00:00 odstávka: Halič ul. Športová, od 7:00 do 13:00, bez náhradného zásobovania
14.09.2023 12:36:00 Rekonštrukcia vodovodného potrubia HLF 96204 Kriváň; v úseku od cesty č.526 po cestu č.50. Dňa 5.10.2023 a 12.10.2023 v čase od 07:00 hod. do 00:00 hod. dôjde k úplnému prerušeniu dodávky pitnej vody v lokalitách Malý Sliač, Hájniková, v objekte Detva, OM 60031-50900-0, čerpacia stanica Detva, OM 60031-40410-0, Vígľaš, Zvolenská Slatina Autotank, s.r.o. Detva kiosk ČS PHM, Detva č.1564, Slovnaft, a.s. ČS Detva, PPS Detva, Terminál Stožok PPS Group a.s. Detva č.3564
11.09.2023 07:30:00 odstávka - oprava poruchy - hl. vodovod 98552 Ružiná, Rekreačná oblasť; pred budovou Povodia Ipľa 11.09.2023 12:00:00 bez NZ
11.09.2023 07:00:00 Skrytý únik 98401 Lučenec, Mládežnícka; križovatka J. Francisciho 11.09.2023 12:00:00 odstavená ul. Mládežnícka, bez náhradného zásobovania
07.09.2023 07:00:00 porucha na hlavnom potrubí 98403 Lučenec; B. Nemcovej 42

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p)

  • ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
  • ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
  • ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
  • ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
  • pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
  • v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
  • v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
5535 Fiľakovo Podhradská 23 6.9.2023 11.9.2023
5534 Fiľakovo Puškinova 6 6.9.2023 11.9.2023
5533 Fiľakovo Hlavná 6.9.2023 11.9.2023
5532 Šíd Šíd 58 6.9.2023 11.9.2023
5531 Fiľakovo Bernolákova 40/15 6.9.2023 11.9.2023
5518 Lehota pod Vtáčnikom Kpt. Jaroša 6.9.2023 11.9.2023
5517 Nitrica Nitrica 235 6.9.2023 11.9.2023
5516 Nováky A. Hlinku 480/56 6.9.2023 11.9.2023
5515 Nováky Pribinova 134/24 6.9.2023 11.9.2023
5514 Zemianske Kostoľany Domovina 425/128 6.9.2023 11.9.2023
5512 Bojnice Cintorínska 5 6.9.2023 11.9.2023
5511 Bojnice Kpt. Nálepku 1 6.9.2023 11.9.2023
5510 Bojnice Prievidzská 32 6.9.2023 11.9.2023
5509 Cigeľ Cigeľ 37 6.9.2023 11.9.2023
5508 Kľačno Kľačno 116 6.9.2023 11.9.2023
5507 Kľačno Kľačno 402 6.9.2023 11.9.2023
5506 Kocurany Kocurany 11 6.9.2023 11.9.2023
5504 Prievidza Kukučínova 3 6.9.2023 11.9.2023
5503 Prievidza Strojárska 4 6.9.2023 11.9.2023
5502 Prievidza Športová 16 6.9.2023 11.9.2023
5501 Prievidza Veľkonecpalská 252/15 6.9.2023 11.9.2023
5499 Brezno Nám.gen.M.R.Štefánika 19 6.9.2023 11.9.2023
5498 Nemecká Tehelná 241/29 6.9.2023 11.9.2023
5497 Nemecká SNP 134/2 6.9.2023 11.9.2023
5488 Banská Bystrica Poľná 2A 6.9.2023 11.9.2023
5484 Banská Bystrica Zvolenská cesta 13 6.9.2023 11.9.2023
5482 Banská Bystrica Pršianska cesta 16 6.9.2023 11.9.2023
5481 Banská Bystrica Stupy 13620 6.9.2023 11.9.2023
5480 Veľký Krtíš A.H.Škultétyho 734 6.9.2023 11.9.2023
5478 Vinica Cesta slobody 462 6.9.2023 11.9.2023
5477 Sklabiná Sklabiná 174 6.9.2023 11.9.2023
5476 Sklabiná Sklabiná 240 6.9.2023 11.9.2023
5475 Veľká Ves nad Ipľom Veľká Ves nad Ipľom 132 6.9.2023 11.9.2023
5473 Očová Partizánska 197/21 6.9.2023 11.9.2023
5472 Očová SNP 452/145 6.9.2023 11.9.2023
5463 Nová Baňa Andreja Kmeťa 7 6.9.2023 11.9.2023
5461 Nová Baňa Andreja Kmeťa 9 6.9.2023 11.9.2023
5460 Nová Baňa Moyzesova 22A 6.9.2023 11.9.2023
5459 Nová Baňa Cintorínska 20 6.9.2023 11.9.2023
5457 Banská Štiavnica Andreja Kmeťa 14 6.9.2023 11.9.2023
5456 Štiavnické Bane Štiavnické Bane 6.9.2023 11.9.2023
5455 Tornaľa Mierová 6.9.2023 11.9.2023
5454 Rimavská Seč Rimavská Seč 79 6.9.2023 11.9.2023
5453 Rimavská Seč Rimavská Seč 1120 6.9.2023 11.9.2023
5448 Jesenské Družstevná 18 6.9.2023 11.9.2023
5447 Rimavská Sobota Novosadská 14 6.9.2023 11.9.2023
5446 Vrbovce nad Rimavou Vrbovce nad Rimavou 37 6.9.2023 11.9.2023
5438 Fiľakovo Ul. 29.augusta 831/6 19.7.2023 24.7.2023
5415 Banská Bystrica Majerská cesta 17 19.7.2023 24.7.2023
5408 Detva Lúčna štvrť 792/41 19.7.2023 24.7.2023
5407 Hriňová Strojárska 1649/24 19.7.2023 24.7.2023
5404 Krnišov Krnišov 16 19.7.2023 24.7.2023
5388 Banská Bystrica Na Skalici 17 21.6.2023 26.6.2023
5357 Pôtor Pôtor 127 7.6.2023 12.6.2023
5341 Ned.-Brezany Kukučínova 42/21 7.6.2023 12.6.2023
5338 Dol.Vest. Krátka 269/3 7.6.2023 12.6.2023
5324 Teplý Vrch Teplý Vrch 6 7.6.2023 12.6.2023
5321 Nová Baňa Moyzesova 40 23.5.2023 26.5.2023
5319 Orovnica Orovnica 180 23.5.2023 26.5.2023
5318 Bartošova Lehôtka Bartošova Lehôtka 90 23.5.2023 26.5.2023
5315 Detva M. R. Štefánika 1456/191 22.5.2023 25.5.2023
5301 Studená Studená 15 22.5.2023 25.5.2023
5294 Kalinovo Nálepku 430/2 22.5.2023 25.5.2023
5285 Valaská Tatranská 19/38 22.5.2023 25.5.2023
5276 Banská Bystrica Komenského nov. 22.5.2023 25.5.2023
5274 Brezno Sekurisova 97/14 3.5.2023 8.5.2023
5268 Banská Bystrica Majerská cesta 65 3.5.2023 8.5.2023
5245 Fiľakovo ČS armády 38 3.5.2023 8.5.2023
5244 Divín Potočná 352/23 3.5.2023 8.5.2023
5240 Hostice Hostice 181/1 19.4.2023 22.4.2023
5239 Vrbovce nad Rimavou Vrbovce nad Rimavou 76 19.4.2023 22.4.2023
5233 Málinec Stupník 373/1 19.4.2023 22.4.2023
5220 Môlča Dolná Môlča 123 19.4.2023 22.4.2023
5218 Donovaly Hanesy 603 19.4.2023 22.4.2023
5150 Telgárt Telgárt 9 4.4.2023 11.4.2023
5148 Predajná Bečov 115 4.4.2023 11.4.2023
5128 Rimavská Sobota Krajná 15 4.4.2023 11.4.2023
5102 Zvolen ul. 11 marca 298/28 16.3.2023 20.3.2023
5091 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 73 16.3.2023 20.3.2023
5090 Veľké Teriakovce Veľké Teriakovce 1 16.3.2023 20.3.2023
5057 Osrblie Vŕšok 136 16.3.2023 20.3.2023
5034 Nová Baňa Kollárova 41 24.2.2023 2.3.2023
5015 Rimavská Sobota Okružná 90 24.2.2023 2.3.2023
5014 Rimavská Sobota K. Mikszátha 21 24.2.2023 2.3.2023
5009 Rimavská Sobota Daxnerova 28 24.2.2023 2.3.2023
4973 Rimavská Sobota Krajná 12 8.2.2023 11.2.2023
4931 Cerovo Cerovo 257 12.1.2023 16.1.2023
4929 Litava Litava 265 12.1.2023 16.1.2023
4920 Hrnčiarske Zalužany Hlavná 240 12.1.2023 16.1.2023
4904 Kokava nad Rimavicou Kráľa 530/21 12.1.2023 16.1.2023
4892 Badín Laurínska 96 12.1.2023 16.1.2023
4875 Brezno SNP 29 2.12.2022 5.12.2022
4874 Dolná Mičiná Dolná Mičiná 2.12.2022 5.12.2022
4868 Kynceľová Kynceľová 39 2.12.2022 5.12.2022
4866 Banská Bystrica Hviezdoslavova 29 2.12.2022 5.12.2022
4804 Hodruša – Hámre Hodruša – Hámre 438 16.11.2022 21.11.2022
4765 Fiľakovo Rázusova 2 16.11.2022 21.11.2022
4764 Fiľakovo Rázusova 3 16.11.2022 21.11.2022
4752 Banská Bystrica Majerská cesta 17 16.11.2022 21.11.2022
4751 Tisovec Sládkovičova 299 27.10.2022 2.11.2022
4747 Jestice Jestice 44 27.10.2022 2.11.2022
4743 Banská Štiavnica Vodárenská 21 27.10.2022 2.11.2022
4742 Žarnovica Februárová 2 27.10.2022 2.11.2022
4728 Čekovce Čekovce 49 27.10.2022 2.11.2022
4727 Bzovík Bzovík 73 27.10.2022 2.11.2022
4700 Beňuš Gašparovo 164 27.10.2022 2.11.2022
4699 Hronec P.Jilemnického 409/66 27.10.2022 2.11.2022
4691 Slovenská Ľupča Námestie SNP 25 27.10.2022 2.11.2022
4689 Hrochoť Ľuda Ondrejova 259/1 27.10.2022 2.11.2022
4687 Banská Bystrica Malachovská cesta 100 27.10.2022 2.11.2022
4686 Banská Bystrica Rakytovská cesta 44 27.10.2022 2.11.2022
4683 Banská Bystrica Malachovská cesta 51 27.10.2022 2.11.2022
4680 Banská Bystrica Strmá 3 27.10.2022 2.11.2022
4637 Banská Bystrica Dobšinského 9 7.9.2022 10.9.2022
4627 Litava Litava 53 18.8.2022 22.8.2022
4567 Rimavská Sobota Krajná 11 28.7.2022 1.8.2022
4565 Rimavská Sobota Janka Kráľa 40 28.7.2022 1.8.2022
4480 Málinec Sklárska 367 29.6.2022 4.7.2022
4380 Rimavská Seč Mlynská 464/6 2.6.2022 6.6.2022
4348 Banská Bystrica Námestie SNP 3 2.6.2022 6.6.2022
4296 Čeláre Čeláre 124 27.4.2022 30.4.2022
4282 Cerovo Cerovo 257 27.4.2022 30.4.2022
4252 Šumiac J.Švermu 565/143 6.4.2022 9.4.2022
4247 Môlča Dolná Môlča 124 6.4.2022 9.4.2022
4232 Banská Bystrica Malachovská cesta 43 6.4.2022 9.4.2022
4226 Malá Lehota Malá Lehota 453 6.4.2022 9.4.2022
4224 Kremnické Bane Kremnické Bane 18 6.4.2022 9.4.2022
4221 Kosorín Kosorín 10 6.4.2022 9.4.2022
4220 Čekovce Čekovce 55 6.4.2022 9.4.2022
4219 Bzovík Bzovík 76 6.4.2022 9.4.2022
4218 Bzovík Bzovík 72 6.4.2022 9.4.2022
4217 Bzovík Bzovík 75 6.4.2022 9.4.2022
4215 Čekovce Čekovce 63 6.4.2022 9.4.2022
4214 Cerovo Cerovo 257 6.4.2022 9.4.2022
4213 Litava Litava 262 6.4.2022 9.4.2022
4212 Bzovík Bzovík 72 6.4.2022 9.4.2022
4211 Bzovík Bzovík 70 6.4.2022 9.4.2022
4210 Litava Litava 255 6.4.2022 9.4.2022
4209 Litava Litava 259 6.4.2022 9.4.2022
4208 Litava Litava 254 6.4.2022 9.4.2022
4205 Litava Litava 249 6.4.2022 9.4.2022
4204 Litava Litava 251 6.4.2022 9.4.2022
4203 Litava Litava 263 6.4.2022 9.4.2022
4202 Litava Litava 246 6.4.2022 9.4.2022
4201 Litava Litava 261 6.4.2022 9.4.2022
4200 Litava Litava 259 6.4.2022 9.4.2022
4199 Litava Litava 264 6.4.2022 9.4.2022
4194 Studená Studená 54 6.4.2022 9.4.2022
4189 Hostice Hostice 29 6.4.2022 9.4.2022
4187 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 55 6.4.2022 9.4.2022
4185 Jesenské Sobotská 165 6.4.2022 9.4.2022
4184 Oslany Potočná 509/15 6.4.2022 9.4.2022

MIMORIADNE UDALOSTI

Plánovaná odstávka vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu HLF

Dňa 05.10.2023 a 12.10.2023 od 07:00 do 24:00  dôjde k plánovanej odstávke vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu  HLF. Odstávka zasiahne tieto lokality: Areál PPS Detva Malý Sliač, Hájniková, Holcov Majer, Terminál Stožok, PPS Detva Očová Holcov Majer Zvolenská Slatina…

INÉ PRERUŠENIA

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV

ROZKOPÁVKY