DOPYT

Vážený dodávateľ,

Spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,
uskutočňuje výber dodávateľa na dole uvedené zákazky.

V jednotlivých výzvach nájdete stručnú informáciu o predmete zákazky.
V prípade, že máte záujem o predloženie cenovej ponuky, prosím o zaslanie e-mailovej žiadosti a dodatočne Vám budú zaslané náležité Prílohy k predmetnej výzve.

Veríme, že prejavíte záujem o účasť v súťaži a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania.

Kontaktné osoby pre zaslanie žiadosti a ďalšie informácie:

Juliana Oravcová

e-mail: juliana.oravcova@stvps.sk
mobil: +421 917 608 625

Ing. Eva Šimková Ivaničová

e-mail: eva.simkova@stvps.sk
mobil: +421 908 576 401