Plánovaná odstávka vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu HLF

Dňa 30.05.2024 a 18.06.2024 od 07:00 do 24:00 dôjde k plánovanej odstávke vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu HLF. Odstávka zasiahne tieto lokality:

  • Malý Sliač, Hájniková – úplná odstávka
  • Vígľaš
  • Očová Holcov Majer – úplná odstávka
  • Zvolenská Slatina

Môže dôjsť k poklesu tlaku vody respektíve k jej prerušeniu z dôvodu realizácie prác na stavbe „Úsek potrubia od cestnej odbočky na Stožku, po železničnú trať do PPS – rekonštrukcia, VDJ Vígľaš 2×400 m3 — rekonštrukcia