Prerušenie dodávky vody z dôvodu plánovanej opravy, Prievidza – Necpaly – 7. decembra 2022

Dňa 7. decembra 2022 (streda) bude v čase od 07:30 do 14:30 hod. prerušená dodávka vody na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie plánovanej opravy vodovodného potrubia verejného vodovodu na sídlisku Necpaly.
Dovoľujeme si požiadať odberateľov v uvedenej časti mesta o kontrolu stavu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a pripraviť si na uvedenú dobu prerušenia dodávky primerané zásoby vody.
Po vykonaní opravy môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu senzorických vlastností vody vo verejnom vodovode.

Náhradné zásobovanie zabezpečené.

 

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme

Prevádzka vodovodov Prievidza