Čistenie vodojemu, obce Rybník, Ploské a Rovné – 2. novembra 2021

Dňa 2. novembra 2021 (utorok) bude v čase od 8:00 do 15:00 hod. vykonané čistenie vodojemov a následne odkalovanie vodovodného potrubia v obciach Rybník, Ploské a Rovné.
V uvedenom čase bude prerušené zásobovanie pitnou vodou v uvedených obciach.


Dovolíme si preto požiadať všetkých odberateľov v uvedených obciach, aby sa predzásobili pitnou vodou v dostatočnej miere a počas odkalovania vodovodného potrubia používali vodu len v nevyhnutne potrebnej miere a na hygienické účely.

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme

Prevádzka vodovodov Rimavská Sobota