Čistenie vodojemu Klenovec 3.-4. novembra 2021

V dňoch 3. a 4. novembra 2021 (stred, štvrtok) bude v čase od 8:00 do 15:00 hod. prebiehať čistenie vodojemu a následne odkalovanie vodovodného potrubia v obci Klenovec.
V uvednom čase bude prerušené zásobovanie pitnou vodou.

Dovolíme si preto požiadať všetkých odberateľov v uvedenej obci, aby sa predzásobili pitnou vodou v dostatočnej miere a počas odkalovania vodovodného potrubia používali vodu len v nevyhnutne potrebnej miere a na hygienické účely.

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme

Prevádzka vodovodov Rimavská Sobota