Odkalovanie vodovodného potrubia verejného vodovodu, Fiľakovo – 19. augusta 2020

Dňa 19. augusta 2020 (streda) v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude vykonané plánované odkalenie vodovodného potrubia verejného vodovodu
v meste Fiľakovo v uliciach:
Lučenecká, Hlavná, Nám. Padlých hrdinov SNP, Biskupická, Železničná, Malocintorínska, Jilemnického, Madácha, SNP, Obrancov mieru, Továrenská, Podhradná, Školská.

V uvedenom čase môže byť senzoricky zhoršená kvalita dodávanej vody a môže byť ovplyvnený aj tlak vo vodovodnom potrubí.
Preto žiadame všetkých odberateľov vody bývajúcich v uvedených uliciach mesta, aby v čase odkalovania používali pitnú vodu v obmedzenom množstve a len na hygienické účely.
Zlepšujúca kvalita vody sa dá očakávať v popoludňajších hodinách.

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme

Prevádzka vodovodov Lučenec, Fiľakovo