Odkalovanie vodovodného potrubia verejného vodovodu, Fiľakovo – 11. augusta 2020

Dňa 11. augusta 2020 (utorok) v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude vykonané plánované odkalenie vodovodného potrubia verejného vodovodu
v meste Fiľakovo na sídlisku:
Farská Lúka.

V uvedenom čase môže byť senzoricky zhoršená kvalita dodávanej vody a môže byť ovplyvnený aj tlak vo vodovodnom potrubí.
Preto žiadame všetkých odberateľov vody bývajúcich na uvedenom sídlisku, aby v čase odkalovania používali pitnú vodu v obmedzenom množstve a len na hygienické účely.
Zlepšujúca kvalita vody sa dá očakávať v popoludňajších hodinách.

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme

Prevádzka vodovodov Lučenec, Fiľakovo