Odkalovanie vodovodného potrubia verejného vodovodu, Fiľakovo – 21. novembra 2019

Dňa 21. novembra 2019 (štvrtok) v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude vykonané plánované odkalenie vodovodného potrubia verejného vodovodu
v meste Fiľakovo v uliciach:

Kpt. Nákepku, Družstevná, Kvetná, Ružová, Tulipánová, Fialková, Bélu Bartóka, Jókayiho, Smetanova, Čajkovského, ČSĽA, 20. augusta, Kukučínova,
Malá, Radničná, Štúrova, Rázusova, Mládežnícka.

V uvedenom čase môže byť senzoricky zhoršená kvalita dodávanej vody a môže byť ovplyvnený aj tlak vo vodovodnom potrubí.
Preto žiadame všetkých odberateľov vody bývajúcich v uvedených uliciach mesta, aby v čase odkalovania používali pitnú vodu v obmedzenom množstve a len na hygienické účely.
Zlepšujúca kvalita vody sa dá očakávať v popoludňajších hodinách.

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme

Prevádzka vodovodov Lučenec, Fiľakovo