Odkalovanie vodovodného potrubia verejného vodovodu, Fiľakovo – 20. novembra 2019

Dňa 20. novembra 2019 (streda) v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude vykonané plánované odkalenie vodovodného potrubia verejného vodovodu
v meste Fiľakovo v uliciach:

Lučenecká, Hlavná, Nám. Padlých hrdinov, SNP, Biskupická, Železničná, Malocintorínska, Jilemnického, Madácha, Obrancov mieru, Baštová, Podhadná, Školská.

V uvedenom čase môže byť senzoricky zhoršená kvalita dodávanej vody, môže byť ovplyvnená kvalita teplej úžitkovej vody a aj tlak vo vodovodnom potrubí.
Zlepšujúca kvalita studenej a teplej vody sa dá očakávať v popoludňajších hodinách.

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme

Prevádzka vodovodov Lučenec, Fiľakovo