Odkalovanie vodovodného potrubia – Prša 10. októbra 2019

Dňa 10. októbra 2019 (utorok) v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude vykonané plánované odkalenie rozvodného vodovodného potrubia verejného vodovodu

v obci Prša.

V uvedenom čase môže byť senzoricky zhoršená kvalita dodávanej vody a môže byť ovplyvnený aj tlak vo vodovodnom potrubí.
Preto žiadame všetkých odberateľov vody bývajúcich v uvedenej obci, aby v čase odkalovania používali pitnú vodu v obmedzenom množstve a len na hygienické účely. Zlepšujúca kvalita studenej pitnej vody sa dá očakávať v popoludňajších hodinách.

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme

Prevádzka vodovodov Lučenec a Fiľakovo