Odkalovanie vodovodného potrubia verejného vodovodu, Fiľakovo – 28. mája 2019

Dňa 28. mája 2019 (utorok) v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude vykonané odkalenie vodovodného potrubia verejného vodovodu
v meste Fiľakovo na sídlisku Vajanského.

V uvedenom čase môže byť senzoricky zhoršená kvalita dodávanej vody a môže byť ovplyvnený aj tlak vo vodovodnom potrubí.
Preto žiadame všetkých odberateľov vody bývajúcich v uvedenej časti obce, aby v čase odkalovania používali pitnú vodu v obmedzenom množstve a len na hygienické účely.

Zlepšujúca kvalita vody sa dá očakávať v popoludňajších hodinách.

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme

Prevádzka vodovodov Lučenec, Fiľakovo