Odkalovanie verejného vodovodu, Fiľakovo – 21. novembra 2018

Dňa 21. novembra 2018 (utorok) bude v čase od 08:00 do 15:00 hod. vykonané odkalenie rozvodného vodovodného potrubia verejného vodovodu

mesta Fiľakovo

na sídlisku Parkové

V uvedenom čase môže byť senzoricky zhoršená kvalita dodávanej vody a môže byť ovplyvnený aj tlak vo vodovodnom potrubí.
Preto žiadame všetkých odberateľov vody bývajúcich v uvedenej obci, aby v čase odkalovania používali pitnú vodu v obmedzenom množstve a len na hygienické účely.
Zlepšujúca kvalita vody sa dá očakávať v popoludňajších hodinách.

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme

Prevádzka vodovodov Lučenec a Fiľakovo