Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Znížil sa počet neoprávnených odberateľov

Takmer 500 nových zazmluvnených odberateľov vodárenských a kanalizačných služieb zaregistrovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.(StVPS,a.s.) počas trvania „generálneho pardonu.“

StVPS, a.s. sa rozhodla odberateľom, ktorí neplatili za odoberanie vody prípadne odvádzanie odpadových vôd a nemali uzatvorený zmluvný vzťah na odber vody príp. odkanalizovanie  (tzv. čierni  odberatelia) ponúknuť  od 1.4.2009 do 29.5.2009 GENERÁLNY PARDON. 

V praxi to znamená, že ak sa do 29.5.2009  fyzické alebo právnické osoby, ktorí odoberajú pitnú vodu resp. využívajú služby odkanalizovania bez zmluvného vzťahu, prihlásili v zákazníckych centrách, nebola im spätne účtovaná škoda, ktorá spoločnosti vznikla neoprávneným odberom. S odberateľom bol uzatvorený zmluvný vzťah odo dňa prihlásenia.  

Najviac nových odberateľov bolo zaregistrovaných na zákazníckych centrách v Lučenci a vo  Zvolene.   

Po  29. máji 2009 bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v spolupráci so starostami miest a obcí  kontrolovať napojenie na dodávku pitnej vody ako i spôsob likvidácie odpadových  vôd z nehnuteľností. 

Odberateľ, ktorý sa do určeného termínu ukončenia GENERÁLNEHO PARDONU sám neprihlásil, bude posudzovaný ako neoprávnený odberateľ so všetkými dôsledkami vyplývajúcimi z tohto stavu. Spoločnosť po prešetrení neoprávneného odberu bude od odberateľa požadovať zaplatenie škody vo výške vodného a stočného najmenej za 2 roky spätne od dátumu zistenia neoprávneného odberu, nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného odberu, prípadne i zmluvnej pokuty v zmysle platných Obchodných podmienok.  V tomto prípade sa odberateľ nevyhne aj trestnému  oznámeniu, ktoré spoločnosť v zmysle  novely Trestného zákona môže podať.