Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Ako udržiavať kvalitu vody

Je dobré vedieť, že:

 • kvalita vody je kontrolovaná až k miestu spotreby. Voda ako produkt určený k ľudskej spotrebe, ktorý je dodávaný do domácností a firiem podstupuje radu kontrol a zodpovedá prísnym kritériám kvality. Za fakturačným meradlom voda vstupuje do vnútorných vodovodných rozvodov a udržiavanie týchto zariadení v dobrom stave je Vašou zodpovednosťou.
 • vnútornými vodovodnými rozvodmi rozumieme systém vodovodných rúrok, spojok, vodovodných batérií a ventilov umiestnených za fakturačným meradlom. Len kvalitne a riadne udržiavané zariadenie Vám umožní uchovať kvalitu pitnej vody, ktorú Vám dodávame.
 • parametre kvality vody z vodovodu na ľudskú spotrebu sú určené Zákonom o verejnom zdravotníctve SR č. 126/2006 Z. z. , ktorý okrem iného stanovuje požiadavky na kvalitu a zdravotnú nezávadnosť pitnej vody, a príslušným nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z. , ktorý stanovuje požiadavky na pitnú vodu a rozsah a početnosť ich kontrol. Toto nariadenie je harmonizované požiadavkami Európskej smernice č. 98/83 EC o kvalite vody pre ľudskú spotrebu.
 • kvalitu pitnej vody v mestách a obciach, kde pôsobí naša spoločnosť, sledujú laboratóriá akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou. Program sledovania kvality vody ako pre úpravy, tak pre distribučnú sieť, bol vypracovaný v súlade s požiadavkami Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR. Každoročne laboratóriá našej spoločnosti vykonajú 330 tisíc stanovení jednotlivých kvalitatívnych ukazovateľov pitnej vody.


Čo môže zhoršiť kvalitu distribuovanej vody?

Za horšiu kvalitu vody občas môžu zdanlivé maličkosti. Všetko v podstate závisí na kvalite vnútorných rozvodov a na ich riadnej údržbe, za ktoré zodpovedá vlastník nehnuteľnosti. Tu sú niektoré príklady, čo môže spôsobovať znečistenie vody u Vás doma:

 • nepoužívané rúrky a vodovodné príslušenstvo (staré vodovodné batérie na zalievanie, staré umývadlá a pod.), kde sa môže držať stojatá voda a v nej potom dochádza k množeniu baktérií
 • neudržiavané vodovodné batérie a filtre sú tiež miestom pre tvorbu baktérií
 • spätné nasatie vody je spôsobené kolísaním tlaku vo vodovodných potrubiach - voda už použitá môže byť náhodne nasatá a môže tak spôsobiť znečistenie verejnej vodovodnej siete.

Ako zabrániť spätnému nasatiu vody?

Na záhrade:
nenechávajte polievaciu hlavicu v kaluži vody alebo ponorenú v kropiacej kanvici
Doma:
nenechávajte sprchovú hlavicu vo vani plnej vody. Technická norma požaduje osadenie spätnej klapky do vodomernej zostavy.

Je potrebné venovať pozornosť odpadovej vode?

Pred návratom späť do rieky sú odpadové vody samozrejme čistené. Vy sa však môžete tiež podieľať na udržiavaní čistého životného prostredia. Stačí napríklad nezbavovať sa prostredníctvom výleviek alebo záchodových mís nasledujúcich produktov:

 • liekov neužitých alebo po expirácii
 • nových alebo použitých ropných produktov
 • prebytočných zásob farieb, lakov alebo riedidiel
 • prípravkov proti škodcom (insekticídy, pesticídy, ...), zbytkov jedlých olejov a pod.

Týchto látok sa zbavujte prostredníctvom systému likvidácie nebezpečného odpadu.


Pravidlá potravinovej hygieny
Pre konzumáciu vody:

 • pred pitím, hlavne ráno alebo po návrate z práce, alebo z víkendu, nechávajte vodu po dobu 30 sekúnd odtiecť. Takto „spotrebované“ množstvo vody zodpovedá len jednému spláchnutiu toalety a vy budete mať istotu, že voda, ktorú konzumujete je čerstvá.
 • na pitie a varenie nepoužívajte teplú úžitkovú vodu, ktorá je dodávaná systémom diaľkového rozvodu.

Pre skladovanie vody:

 • vodu uskladňujte v chladničke a pravidelne vymieňajte ľad do nápojov
 • používajte len čisté nádoby a spotrebujte vodu do 24 hodín
 • chráňte vodu pred prachom a zápachom
 • vodu odporúčame uskladňovať mimo prístupu vzduchu a svetla.

Preto:

 • používajte uzatvárateľné fľaše alebo prekrývajte nádobu fóliou
 • nevystavujte vodu slnku

Ako najlepšie udržovať Vaše vnútorné rozvody vody?

 • Pravidelnou údržbou vodovodných batérií a ich príslušenstiev. Minimálne jedenkrát za štvrťrok odmontujte a vyčistite všetky zariadenia tvoriace súčasť Vašej vodovodnej batérie, ako sú filtre, perlátory, pružné súčasti sprchy, ...
 • Pamätajte na čistenie nádrží ohrievačov vody. To isté platí pre všetky zariadenia slúžiace k prechodnému zhromažďovaniu vody.

Načo by ste mali pamätať pri inštalácii nových vnútorných rozvodov?

Pokiaľ staviate alebo prestavujete Vaše bývanie, s inštaláciou vnútorných rozvodov sa radšej obráťte na profesionálnu firmu. Pokiaľ však inštaláciu zvládnete sami:

 • zabráňte všetkému, čo môže spôsobiť nechcené zvyšovanie teploty vody (vedenie vodovodných trubiek v blízkosti kúrenia),
 • zabráňte všetkým rizikám korózie (kontakt rôznych kovov, uloženie na zemi, ...).


Priemerné hodnoty ukazovateľov určených na výstupe z úpravní vody a z verejných vodovodov

ukazovateľ jednotka limit NR SR
č.354/2006
skup.
vodovod
Hriňová
skup.
vodovod
Turček
skup.
vodovod
Málinec
skup.
vodovod
Klenovec
skup.
vodovod
Pohronský
Vápnik a horčík (tvrdosť)* mmol/l 1,1 – 5,0 0,55 0,56 0,55 0,6 2,4
Železo mg/l 0,2 0,04 0,06 0,05 0,04 0,085
Dusičnany mg/l 50,0 3,5 4,4 5,2 3,9 5,4
CHSKMn mg/l 3,0 1,36 0,8 1,2 1,45 1,2
pH   6,5 – 8,5 8,1 8,2 8,4 7,8 7,8

* pre prepočet jednotiek mmol/l na nemecké stupne platí prepočet: mmol/l x 5,6 = st. nemecký