Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Na ôsmych zákazníckych centrách našej spoločnosti prebieha interný prieskum spokojnosti zákazníkov s poskytovanými službami metódou dopytovania a konkrétnou formou samovypĺňania.
Dotazník slúžiaci na zber údajov je k dispozícii na každom pracovisku zákazníckeho centra, obsahuje 3 uzavreté otázky a vyplnený dotazník odberatelia vhodia do zapečatenej urny.
Vzorku respondentov tvoria zákazníci, ktorí navštívia ktorékoľvek zo zákazníckych centier a vyplnia dotazník.
V internom prieskume spokojnosti naša spoločnosť aj naďalej pokračuje.

Výsledky interného prieskumu rok 2018 ...počet respondentov...

Banská Bystrica

Lučenec

Prievidza

Rimavská Sobota

Veľký Krtíš

Zvolen

Žiar nad Hronom

Brezno

Spolu StVPS, a.s.