Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Úspory energie

14. august 2012, Banská Bystrica

Úspory energie sa pozitívne prejavia pri tvorbe cien za vodné  a stočné

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ako prvá organizácia na Slovensku, ktorú certifikoval TÜV SÜD Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, získala certifikát systému hospodárenia s energiami podľa  požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 50001.

Medzinárodná norma STN EN ISO 50001 predstavuje účinný nástroj na efektívne riadenie a zmenu situácie v oblasti spotreby energie pre všetky typy organizácií. Norma si kladie za cieľ poskytnúť organizáciám a spoločnostiam jednotný rámec a nákladovo efektívny nástroj na podporu systémov a procesov potrebných na zvýšenie energetickej efektívnosti. Zároveň má zabezpečiť, že sa energetický manažment stane integrálnou súčasťou organizačných štruktúr spoločností.  

Energia má ako jedna z dôležitých nákladových položiek organizácie zásadný význam pre činnosť organizácie  bez ohľadu na jej zameranie. Lepšia energetická účinnosť znamená rýchly prínos pre organizáciu, maximalizuje využitie vlastných zdrojov energie a znižuje  tým náklady na energiu a spotrebu.

Z uvedených dôvodov sa vrcholový manažment Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Banská Bystrica rozhodol vytvoriť, zaviesť, udržiavať a zdokonaľovať systém energetického manažérstva podľa požiadaviek normy STN EN ISO 50001 a v spolupráci s poradenskou firmou Creative Energy, s.r.o. Levice začali implementáciu uvedenej normy v podmienkach  spoločnosti.

Ako povedal generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, Ing. Peter Martinka: „Od zavedeného systému si v našej spoločnosti sľubujeme zlepšenie energetickej efektívnosti, zníženie energetickej náročnosti procesov, rozšírenie environmentálne povedomia zamestnancov vo vzťahu k spotrebe energie ako aj zvýšenie environmentálneho profilu systematickým a trvalo udržateľným spôsobom. Úspora energie sa v budúcnosti určite pozitívne prejaví pre našich zákazníkov pri tvorbe ceny za vodné a stočné. “

Mgr. Slavomíra Vogelová  
tlačová hovorkyňa StVPS, a.s.