Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Tajomstvo vody na ďalších školách v Banskej Bystrici

Banská Bystrica (14. februára 2007)

Ďalších 12 škôl z Banskej Bystrice poteší laboratórny kufrík, ktorý v rámci projektu Tajomstvo vody distribuuje na vybrané školy v banskobystrickom a podtatranskom regióne vodárenská spoločnosť VEOLIA VODA. Učiteľom základných škôl odovzdali kufríky 12. februára 2007 na Základnej škole Ďumbierska ul. v Banskej Bystrici pracovníci vodárenskej spoločnosti VEOLIA VODA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ako súčasť prezentácie celého výchovno - vzdelávacieho projektu zameraného na environmentálnu výchovu žiakov základných škôl.

Laboratórny kufrík k projektu Tajomstvo vody bol zostavený pre pedagógov a žiakov štvrtého až deviateho ročníka základných škôl. Výhodou kufríka je možnosť výberu spôsobu využitia pomôcky na jednotlivých vyučovacích predmetoch a pri rôznych témach a nadväznosť na učebné osnovy environmentálnej výchovy.

Všetky pokusy boli pripravené vo výskumnom stredisku VEOLIA VODA – Anjou Recherche, ktorého činnosť je zameraná na všetky zložky životného prostredia a špeciálne na vodu.

Celá učebná pomôcka je zostavená hlavne v nadväznosti na učivo fyziky. Pomocou takmer štyroch desiatok pokusov, pracovných zošitov a ilustračného plagátu objavia žiaci tajomstvá kolobehu vody v prírode. Osvoja si znalosti fyzikálnych princípov, zákonov a pojmov. Variabilita kufríka však umožňuje využitie aj na zdanlivo nesúvisiacich predmetoch ako je napríklad jazyk slovenský alebo etická výchova. Žiaci sa nielen učia prakticky realizovať pokusy ale zároveň si trénujú komunikačné zručnosti, prácu v skupine, učia sa zrozumiteľne vyjadrovať, správne urobiť zápis a vyhodnotenie. Tieto zručnosti môžu využiť vo všetkých predmetoch, pri štúdiu na strednej škole, vysokej škole a hlavne neskôr v praxi.

Laboratórny kufrík sa stane pre deti zábavnou učebnou pomôckou, ktorá zvýši ich vnímavosť k témam tak dôležitým ako je ochrana vody a životného prostredia. Interaktívny charakter pokusov umožňuje, aby si žiaci osvojili množstvo nových informácií komplexne, v súvislostiach a naplnili tak cieľ celého projektu, ktorým je rozvoj pozitívneho vzťahu detí k základnej zložke prostredia – vode a celkové zvyšovanie záujmu o životné prostredie.