Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Prečo 200 detí z 50 miest skladá básne o prírode?

Pretože poézia je jednou zo súčastí questu (hľadačky), ktorú školské tímy zložené z jedného učiteľa a štyroch žiakov vytvárajú vo svojich mestách. Hľadačka je dobrodružná vychádzka a jej cieľom je priblížiť hľadačom prírodné prvky a biodiverzitu mesta, o ktorých často ani netušia.

50 hľadačiek práve vzniká vďaka česko-slovenskému projektu Tajný život mesta, ktorý na Slovensku finančne zastrešili Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. Organizačne projekt zabezpečuje CEEV Živica.

O tom, čo sú to questy (hľadačky) a ako ich vytvoriť zaujímavo a dobrodružne, sa školské tímy z 50 škôl dozvedeli na kurzoch v piatich mestách Slovenska. Teraz už deti mapujú územia svojich miest a hľadajú v nich zaujímavé časti prírody, aby ich formou dobrodružnej hľadačky predstavili všetkým, ktorí sa o svojom meste chcú dozvedieť niečo nové.

Pátrať budú po zaujímavých stromoch, skalných útvaroch, mokradiach, ale aj po ovocných sadoch tradičných odrôd, divokých kútoch alebo vertikálnej zeleni. „To všetko je súčasťou biodiverzity (biologickej rozmanitosti) v mestách a cieľom projektu je upozorniť na to, že mnohí z nás túto rozmanitosť nevnímajú. Práve hľadačky zábavnou formou vytiahnu ľudí von a ukážu im, čo všetko mestá skrývajú“ dopĺňa Ivana Poláčková, koordinátorka projektu z CEEV Živica.

 

Na jednom z kurzov si tvorbu questov (hľadačiek) vyskúšali aj samotní učitelia, ktorí tieto vedomosti potom preniesli na žiakov v školskom tíme. Jeden z ich spoločných výtvorov – hľadačku v okolí Vzdelávacieho centra Zaježová - si môžete pozrieť a na mieste aj otestovať na http://www.zivica.sk/sk/vzdelavacie-centrum/uvod.

 

Viac informácií o projekte nájdete na www.tajnyzivotmesta.sk.

 

Rozprávková cesta s Ježkom Zaježkom

 


Tajný život mesta

 
Tajný život v mestách objaví 100 slovenských a českých škôl

Pátranie po biodiverzite slovenských a českých miest odštartoval medzinárodný projekt Tajný život mesta. Od januára 2017 sa žiaci a učitelia v tomto projekte stanú bádateľmi a spoločnými silami budú objavovať divo rastúce rastlinné druhy vo svojom okolí.

Vďaka výbornému ohlasu zo strany zástupcov škôl, žiakov a ich rodičov sa skupina Veolia Slovensko rozhodla pokračovať v iniciatíve školských projektov a ako generálny partner pripravuje pre základné a stredné školy nový dvojročný školský projekt s názvom Tajný život mesta. Realizuje sa na území Českej a Slovenskej republiky v spolupráci s centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica a s českou organizáciou Tereza.

Cieľom projektu je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti so zámerom vyzdvihnúť biodiverzitu v mestách prostredníctvom žiakov základných a stredných škôl, pretože biodiverzita je dôležitým prvkom udržateľnosti a rozvoja miest.

„Očakávame, že projekt podporí prirodzenú zvedavosť detí, vytiahne ich do prírody a tak budú môcť spoznať novú, neprebádanú časť svojho mesta či obce. Dostanú priestor aj na zapojenie svojej fantázie a originality pri prezentovaní svojich nových poznatkov verejnosti formou informačnej kampane,“ približuje Ivana Poláčková, koordinátorka projektu.

Projekt Tajný život mesta je realizovaný vďaka finančnej podpore skupiny Veolia. „Výchova a vzdelávanie sú pre nás dôležité a stále hľadáme nové spôsoby ako žiakom a študentom priblížiť tému ochrany a podpory biodiverzity a zvýšiť ich záujem o svet okolo seba,“ dodáva Slavomíra Vogelová, riaditeľka komunikácie skupiny Veolia na Slovensku.

 
Logo projektu