Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Svetový deň vody 2011

Oslávte s nami Svetový deň vody Pre obyvateľov stredoslovenského regiónu ponúka Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (StVPS,a.s.) pri príležitosti Svetového dňa vody možnosť bezplatnej analýzy dusičnanov v pitnej vode z individuálnych zdrojov pre prvých 300 záujemcov. Dňa 21.3.2011 je potrebné priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody do laboratórií pitných vôd StVPS, a.s. v Banskej Bystrici (Partizánska cesta 5) alebo v Lučenci (Komenského 4). 20. marca 2011 sa môžu dozvedieť viac o vode všetci návštevníci obchodného centra Europa SC v Banskej Bystrici. Na tento deň je pripravená prezentácia spojená s tvorivými dielňami. Okrem množstva informácií o kvalite vody a praktických rád, ktoré pomôžu v šetrení vodou, pri čistení domácnosti i pri varení, si v tvorivých dielňach môžu záujemcovia pripraviť originálne poháre na nápoje a vlastnoručne vyrobiť papierové mlynčeky, ktoré poháňa prúd vody. Pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť ponúkame už tradične možnosť exkurzií do objektov čistiarní odpadových vôd a úpravní vôd. 22. marec, ktorý je od roku 1992 vyhlásený valným zhromaždením OSN Svetovým dňom vody je príležitosťou na podporu aktivít, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody nielen pre ľudské bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny. Tento deň slúži na pripomenutie toho, ako je voda pre nás dôležitá a na uvedomenie si, že prírodu máme chrániť a uchovávať aj pre ďalšie generácie.