Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Štandardy kvality 2013

V Banskej Bystrici, 13.3.2013

 

Počet odberných miest vzrástol, úroveň štandardov kvality je stále vysoká.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. (StVPS, a.s.) zabezpečovala v roku 2012 dodávku pitnej vody pre 129 810 odberných miest v  jej pôsobnosti.  Počet odberných miest  vzrástol oproti roku 2011 o 1540 a bolo uzavretých  560 nových zmlúv na odber vody.  Podiel odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality vody  k celkovému počtu tvoril len 6,94%.

V rámci vyhodnotenia štandardu kvality odvádzania vody za rok 2012 neboli v rámci 40 183 odberných miest zaznamenané žiadne podnety na porušenie technických parametrov. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet odberných miest  verejnej kanalizácie o 546 a bolo uzavretých 395 nových zmlúv na odvádzanie odpadovej vody.

V priebehu mesiacov január až december 2012 bola akreditovanými laboratóriami  StVPS, a.s. priebežne sledovaná kvalita vody vo viac ako 600 vodných zdrojoch, v 546  vodojemoch, v takmer 4200 km sietí a na spotrebiskách, v ukazovateľoch mikrobiologických a fyzikálno - chemických. Bolo odobratých 11459 vzoriek a  vykonaných 129 043 analýz.

Platná vyhláška definuje štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a štandardy kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v ktorej okrem dodržania požadovanej kvality vody z hľadiska chemicko-fyzikálnych a mikrobiologických určuje lehoty na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody alebo nedostatočného pretlaku v rozvodnej sieti. Taktiež určuje lehoty na odstránenie príčin nedostatočného odvádzania vody alebo napríklad nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti a úroveň poskytovaných služieb spojených s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadových  vôd.

Vyhláškou  požadovaná úroveň dodržania štandardov kvality je najmenej 86%.  Nami dodržaná úroveň dosiahla viac ako 97 % pre dodávku vody a 99% pre odvádzanie odpadovej vody.

 

Mgr. Slavomíra Vogelová
tlačová hovorkyňa